Rozložení náboje (hustota náboje) nemusí být ve všech místech povrchu vodiče stejné. Největší hustota náboje je na hranách a hrotech nabitého vodiče, nejmenší hustota náboje (téměř nulová) je v dutinách vodiče. Vzhledem k velké hustotě náboje na hrotech nabitého vodiče je v okolí hrotů i velká intenzita elektrostatického pole. Proto v okolí hrotů dochází k tzv. sršení náboje. Tento jev můžeme vysvětlit tím, že vlivem velké intenzity dochází v okolí hrotů k ionizaci vzduchu (tj. neutrální molekuly vzduchu se rozdělí na záporné elektrony a kladné ionty) a tím i ke ztrátě jeho izolačních vlastností. Nesouhlasně nabité částice dopadají na vodič a snižují jeho náboj, vodič se vybíjí. Souhlasně nabité částice jsou od vodiče odpuzovány. Kladné ionty při svém pohybu strhávají s sebou i neutrální molekuly vzduchu, vzniká tzv. elektrický vítr.

Při bouřkách může na uzemněných hrotech a vyvýšených kovových předmětech docházet k naakumulování náboje a k výbojům atmosférické elektřiny, tzv. Eliášovu ohni. Nejčastěji se objevuje v Egejském moři v blízkosti řeckých ostrovů, kde se od pradávna nazývá Hermův oheň. Silné hrotové výboje jsou provázeny i zvukovými efekty (praskáním) a někdy dobře patrným jiskřením a sršením z různých kovových hrotů, špiček stožárů, věží apod. Intenzita sršení závisí na rozdílu elektrického potenciálu mezi uzemněným vodičem a okolním vzduchem. Intenzita hrotových výbojů se také poněkud zvyšuje s rostoucí rychlostí větru. Na principu odsávání elektrického náboje z dolní části bouřkových oblaků prostřednictvím hrotových výbojů byl založen v polovině 18. století bleskosvod (hromosvod) Prokopa Diviše.

Sršení elektřiny způsobuje ztráty při přenosu elektrické energie vedením velmi vysokého napětí.

Klip byl natočen v 500 kV rozvodně Eldorado v blízkosti města Boulder City v Nevadě. Ukazuje rozpojení třífázového vedení přepínačem na vzduchu. Video bylo natočeno při přepojování vedení vysokého napětí délky 150 km do lineární tlumivky. Jde o zařízení podobné obřímu transformátoru, kteté je vidět na konci klipu za nákladním vozem napravo. Jde o cívku kompenzující kapacitu dlouhého vedení vysokého napětí. Uvnitř je každá fáze vedení spojena pomocí cívky se zemí. Videoklip byl natočen při testu přepojování vysokého napětí. Při rozpojení vznikl klasický obloukový výboj i s doprovodnými zvukovými efekty.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.