Vložíme těleso o větší teplotě (označíme ji t1) do kapaliny o menší teplotě (označíme ji t2). Jaký jev nastane? Jak tento jev popíšeme z hlediska zákona zachování energie? Odpověď na první otázku je snadná – dojde k tepelné výměně. Teplota tělesa i kapaliny se ustálí na teplotě t.


Veličiny kalorimetrické rovnice.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Při tepelné výměně odevzdá teplejší těleso kapalině teplo Q1 = c1m1Δt1. Kapalina přijme teplo Q2 = c2m2Δt2. Ze zákona zachování energie plyne pro izolovanou soustavu, že úbytek vnitřní energie tělesa se rovná přírůstku vnitřní energie kapaliny tedy Q1 = Q2 nebo–li

Dostali jsme tzv. kalorimetrickou rovnici. K experimentálnímu potvrzení rovnice můžeme použít kalorimetr. Kalorimetrická rovnice však předpokládá, že nádoba, ve které je kapalina i předmět, žádné teplo nepřijme. Jestliže budeme uvažovat tuto skutečnost, dostaneme rovnici ve tvaru

kde veličina C(t1t2) je teplo, které přijal kalorimetr s příslušenstvím při zvýšení teploty o Δt = t1t2.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.