2. listopadu 1815 – 8. prosince 1864
anglický matematik a logik

 

Matematikové měli život těžký a slavnými se většinou stali až po své smrti. To je případ i George Boolea, anglického matematika, po kterém se dnes jmenuje dokonce celá část algebry.

George Boole pocházel z anglického Lincolnu. Jeho táta byl obyčejný švec, ale zajímala ho matematika a optická technika. Investicemi do výroby optických přístrojů přivedl celou živnost k bankrotu. George získal od svého otce základní matematické vzdělání, jazyky studoval sám (ve 14 letech ovládal řečtinu, francouzštinu a němčinu), překládal básně pro místní tisk, od 15 let se živil vyučováním v základní škole, pomáhal v knihovně.


George Boole.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Protože rodina neměla dost peněz, nemohl dál studovat na vysoké škole. A tak jako samouk prostudoval díla Isaaca Newtona, Josepha Lagrangea a dalších. Stal se knihovníkem ve vědeckém ústavu v Lincolnu a tak se dostal k aktuálním publikacím Royal Society.

Práce z matematiky

První vědeckou práci napsal George Boole už ve dvaceti letech. Nejprve se zabýval diferenciálními rovnicemi, při jejichž řešení použil operátory, studoval invarianty lineárních transformací a operátory v analýze. Jeho hlavní práce se týkala logiky.

V roce 1847 vydal The Mathematical Analysis of Logic (Matematická analýza logiky), o rok později The Calculus of Logic (Kalkul logiky). Boole vytvořil symbolický počet, který nahradil a kontroloval usuzování. Od konce 19. století se toto odvětví matematiky jmenuje Booleova algebra.

Roku 1849 získal profesuru na nově založené Queen´s College v Corku i přes to, že neměl vysokoškolské vzdělání! V tuto chvíli už byl hmotně zajištěný, a proto se mohl oženit. Ve věku 49 let zemřel po těžkém nachlazení.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. Georg Boole – húževnatý samouk univerzitným profesorom. Rozhledy matematicko–fyzikální, 2000, roč. 77, č. 5–6, s. 258–259. strana obálky. ISSN 0035–9343.

[2] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.