2. listopadu 1815 – 8. prosince 1864
anglický matematik a logik

George Boole pocházel z anglického Lincolnu z rodiny ševce, který se zajímal o matematiku a optickou techniku. Investicemi do této výroby přivedl celou živnost k bankrotu. George získal od otce základní vzdělání v matematice, jazyky studoval sám (ve 14 letech ovládal řečtinu, francouzštinu a němčinu), překládal básně pro místní tisk, od 15 let se živil vyučováním v základní škole, pomáhal v knihovně. Pro nedostatek finančních prostředků nemohl studovat na vyšších školách. Jako samouk studoval díla Isaaca Newtona, Josepha Lagrangea a dalších. Stal se knihovníkem ve vědeckém ústavu v Lincolnu a tím získal přístup k aktuálním publikacím Royal Society.


George Boole.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

První vědeckou práci napsal už ve dvaceti letech. Nejprve se zabýval diferenciálními rovnicemi, vnesl do jejich řešení operátory, studoval invarianty lineárních transformací a operátory v analýze. Jeho hlavní práce se týkala logiky. V roce 1847 vydal The Mathematical Analysis of Logic (Matematická analýza logiky), o rok později The Calculus of Logic (Kalkul logiky). Boole vytvořil symbolický počet, který nahradil a kontroloval usuzování. Od konce 19. století toto odvětví matematiky nese Boolovo jméno. Roku 1849 získal profesuru na nově založené Queen´s College v Corku i přes to, že neměl vysokoškolské vzdělání! Nyní byl již hmotně zajištěný, a proto se mohl oženit. Ve věku 49 let zemřel po těžkém nachlazení.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. Georg Boole – húževnatý samouk univerzitným profesorom. Rozhledy matematicko–fyzikální, 2000, roč. 77, č. 5–6, s. 258–259. strana obálky. ISSN 0035–9343.

[2] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.