25. ledna 1736 – 10. dubna 1813
italsko–francouzský matematik
 
Joseph-Louis Lagrange nastartoval svou kariéru už v 17 letech a byl natolik úspěšný, že jeho práce chválil i samotný král matematiků Leonhard Euler. Dnes je po něm v matematice pojmenovaný bezpočet matematických pojmů, vzorců a rovnic, ale protože se zabýval i astronomií a fyzikou najdeme v blízkosti Země třeba i Lagrangeovy body.

Joseph-Louis Lagrange se narodil v Turíně, kde jeho rodina žila už tři generace. Joseph studoval savojskou vojenskou školu a jako nejstarší z dětí se o sebe musel brzy postarat sám. Upozornil na sebe už v 17 letech objevem, který se později našel zveřejněný v korespondenci Gottfrieda Leibnize a Jacoba I. Bernoulliho. Díky svému matematickému nadání byl už v devatenácti letech profesorem na turínské Accademia delle Scienze.


Joseph Lagrange.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

První práce z matematiky

V roce 1755 poslal Lagrange Leonhardu Eulerovi do Berlína pojednání o své metodě integrace a hledání extrémů. Euler jeho práce zařadil mezi základní díla variačního počtu a už v roce 1756 dosáhl toho, že Lagrange zvolili zahraničním členem berlínské Akademie.

V roce 1766 strávil půl roku v Paříži, kde se seznámil s Jeanem d´Alembertem a Alexisem Clairautem. Na pozvání Friedricha II. a na doporučení d´Alemberta a Leonharda Eulera odešel ve stejný rok jako ředitel matematické sekce do Berlína. V letech 1770 – 1771 vydal Réflexions sur la résolution des equations (Úvahy o řešení rovnic), kde rozpracoval řešení rovnic vyšších řádů.

Analytická mechanika

V roce 1786 odešel do Paříže, kde v roce 1788 vyšla jeho nejdůležitější práce Analytická mechanika. Kniha obsahovala témata, která si Lagrange začal rozmýšlet už v Turíně, ale dokončil je až v Berlíně. V této práci navázal na dílo svých učitelů d´Alemberta a Eulera. Mimo jiné se zabýval i nebeskou mechanikou, rozpracoval techniku výpočtů prvků drah planet a komet na základě tří pozorování, a úlohu tří těles.

Během francouzské revoluce pomáhal při reformě měr a vah. Mohl tu zůstat jen na zvláštní povolení, ostatní cizinci byli vyhoštěni. V roce 1795 se stal profesorem na Ecole Normale a v roce 1797 na Ecole Polytechnique.

Za práci o libraci Měsíce získal Lagrange v roce 1764 cenu pařížské Académie des Sciences a pak ještě několikrát za témata z nebeské mechaniky. Zabýval se i jinými otázkami, např. akustikou (šíření zvuku, chvění strun), teorií determinantů a matic, teorií pravděpodobnosti, aritmetiky, algebry, ale především matematické analýzy a mechaniky. Za vlády Napoleona I. Bonaparta dostal mnoho řádů, titul hraběte a další pocty. Joseph Lagrange je pochovaný v pařížském Panthéonu.

Použité zdroje

[1] GINDIKIN, S. Joseph Louis Lagrange (1736 – 1813). Pokroky matematiky fyziky & astronomie, roč. 31/1986, č. 6, s. 297–313. CS–ISSN 0032–2423.

[2] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.