březen 1693 až 13. července 1762
anglický astronom
 
James Bradley se od svého strýce nadchl pro astronomii. Práce astronomu se mu natolik zalíbila, že se časem sám vypracoval až na pozici královského astronoma. Také díky tomu, že objevil aberaci a nutaci hvězd.

James Bradley se narodil v anglickém Sherbornu. Jeho rodina byla sice šlechtická, ale nebyla příliš bohatá. Školu mu proto platil matčin bratr, nadšený astronom–amatér James Pound. Po absolvování Oxfordu působil James Bradley jako duchovní v blízkosti strýcovy farnosti. Často k němu jezdil na společná pozorování ve Wansteadu. Strýc ho také představil velkému astronomovi Edmondu Halleyovi, který dal oběma rady pro další pozorování.


James Bradley.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Měření poloh hvězd

Halley byl s přesností pozorování Jamese Bradleyho velmi spokojený, a proto mu v roce 1718 pomohl k členství v Royal Society a v roce 1721 k profesuře astronomie na Oxfordu. V roce 1725 James Bradley na své soukromé domácí observatoři proměřoval polohu hvězdy γ v souhvězdí Draka, kterou objevil už v roce 1669 Robert Hooke. Hledal odchylky v poloze hvězdy, které by mu umožnily změřit paralaxu hvězdy.

Hvězda γ v souhvězdí Draka se v místě Bradleyova pozorování nachází přesně nad hlavou, proto si Bradley se svým kolegou Samuelem Molyneuxem upevnili dalekohled ke komínu. S pozorováním začali v prosinci 1725. Během měsíce objevili nepatrný pohyb hvězdy směrem k jihu. Ten pokračoval až do března, kdy se hvězda vydala k severu. Tento výsledek nečekali, neodpovídal tehdejší představě o paralaktickém pohybu.

Objev aberace

K měření použili i další hvězdy, ale výsledek byl podobný. Zjistili, že hvězdy v blízkosti pólu ekliptiky vykonávají v průběhu roku pohyb po kružnici, která se pro hvězdy blíž k ekliptice mění v elipsu, až pro hvězdy na ekliptice se změní v přímku. Evidentně tyto změny polohy souvisely s ročním oběhem Země kolem Slunce.

Bradley a Molyneux zvažovali několik hypotéz. Můžete najít historku, že při plavbě na lodi po Temži si Bradley všiml, že větrná korouhev na stěžni se pootáčí v důsledku změny směru plavby. V tu chvíli ho prý napadlo, že i nepatrná změna polohy hvězd je v důsledku složení rychlosti světla a rychlosti pohybu Země kolem Slunce. K objevu dospěl v září 1728 a vydal ve Zprávě o nově objeveném pohybu stálic, kterou v prosinci téhož roku zaslal Edmondu Halleyovi. V polovině ledna následujícího roku předložil zprávu Royal Society a jev nazval aberace světla. Jeho objev byl přímým důsledkem Koperníkovy teorie – oběhu Země kolem Slunce.

Objev nutace

V roce 1742 Halley zemřel a Bradley se stal jeho nástupcem ve funkci královského astronoma. I nadále pracoval na potvrzení své teorie aberace. Sledoval polohy hvězd dalších 19 let a po této době začal zjišťovat opakující se hodnoty. Zjistil tak devatenáctiletou periodu gravitačního působení Měsíce na precesní pohyb zemské osy. Jev nazval nutace zemské osy a publikoval ho 14. února 1748.

Až v roce 1744 se James Bradley oženil, ale za 13 let ovdověl. Brzy po smrti manželky se začalo jeho zdraví zhoršovat, proto v roce 1761 odešel ze zdravotních důvodů na odpočinek v Costwold village v Chalfordu, kde 13. července 1762 zemřel na zánět pobřišnice. O jeho pozůstalost se vedly velké tahanice, proto výsledky jeho dalších pozorování byly zveřejněné až v letech 1798 až 1805. Velkou zásluhu na tom měl Friedrich Bessel. Bradley zvládl naměřit polohy více jak 60 000 hvězd. Data korigival o refrakci, aberaci i nutaci. V roce 1805 vyšel Bradleyův katalog hvězd, na kterém pracoval celých 20 let.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Před 250 lety objevil James Bradley nutaci. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, leden 1998, roč. 7, č. 5. s. 314–315. ISSN 1210–1761.

[2] NEJSER, P. James Bradley - muž, který našel co nehledal. Astropis, 2012, č. 4, s. 12–15. ISSN 1211–0485.

[3] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.