31. března 1890 – 1. července 1971
anglický fyzik

William Lawrence Bragg se narodil v australském Adelaide v rodině fyzika Williama Henryho Bragga. Studoval na univerzitě v rodném městě a po návratu do Anglie v roce 1909 začal studovat fyziku na Trinity College v Cambridgi. V roce 1919 se stal profesorem fyziky na univerzitě v Manchesteru.


William Lawrence Bragg.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Společně se svým otcem se jeho vědecká pozornost zaměřila na rentgenové záření, především na rentgenovou strukturní analýzu a rentgenovou spektroskopii. Navázali na práci Maxe von Lauea a vypracovali experimentální metodu měření vlnových délek rentgenových paprsků, dokázali interpretovat difrakční obrazy získané při průchodu rentgenového záření krystaly. Odvodili tzv. Braggovu rovnici, která se užívá ke stukturální analýze pomocí rentgenových a elektronových paprsků při určení vzdálenosti mřížkových rovin v krystalu. Určili strukturu řady krystalických látek a uveřejnily závěry svých teoretických úvah i výsledky měření na rentgenovém spektrometru vlastní konstrukce v knize X–rays and crystal structure. V roce 1915 za tyto výzkumy získali společně Nobelovu cenu za fyziku, Lawrence jako nejmladší laureát vůbec.

Další práce Williama Lawrence Bragga v letech 1926 až 1933 se zaměřila na pokusy potvrzující teorie Petera Debyeho, že tepelný pohyb atomů nepůsobí na polohu a výraznost interferenčních maxim, ale zmenšuje jejich intenzitu. V roce 1941 získal William Lawrence Bragg doživotní titul Sir.

Použité zdroje

[1] KRAUS, I. Jaké jméno má mít reflexní podmínka? (Ke 100. výročí narození Williama Lawrence Bragga). Pokroky matematiky fyziky & astronomie, roč. 35/1990, č. 2, s. 86–90. CS–ISSN 0032–2423.

[2] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[3] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.