8. června 1625 až 14. září 1712
francouzský astronom italského původu
 
Je konec 17. století a u nové pařížské hvězdárny pobíhá jakýsi blázen, kouká do strašně dlouhého dalekohledu a snaží se zachytit obraz Marsu, Jupiteru nebo Saturnu. Je to Giovanni Cassini, první ředitel pařížské hvězdárny.

Giovanni Domenico Cassini se narodil v Perinaldu, v janovské oblasti v dnešní Itálii. Studoval v jesuitské koleji v Janově a pak v opatství v San Fructuoso. Ve dvacetipěti letech se stal profesorem astronomie na univerzitě v Bologni. Ale jak bylo v té době zvykem, pracoval i v jiných oblastech – matematice nebo hydraulice. Jsou po něm pojmenované třeba Cassiniho křivky, které studoval. Tyto poznatky se mu hodily v práci o relativním pohybu Země kolem Slunce. 


Giovanni Domenico Cassini.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Giovanni Cassini byl poradcem pro řešení problematiky povodní na řece Po. Dále byl poradcem papeže pro dohled nad výstavbou opevnění a pracoval i jako odborník pro údržbu řek. V letech 1652 až 1653 pozoroval kometu a v následujících letech o svém pozorování publikoval podrobnosti.

V Paříži

V 17. století francouzský král Ludvík XIV. založil pařížskou hvězdárnu především pro potřeby mořeplavby. V roce 1669 pozval král Cassiniho do Paříže. Senát města Bologně a papež s cestou souhlasili, protože se domnívali, že půjde o krátkou návštěvu. Jenže Cassini Italy zradil a zůstal ve Francii do konce svého života.

Cassini se v roce 1671 stal prvním ředitelem pařížské hvězdárny. Trošku zapomněl na původní záměr a věnoval se jen astronomii. Ta byla díky králově podpoře vybavená velmi kvalitními přístroji, a tak byla pařížská pozorování velmi úspěšná. Podobně jako Christian Huygens používal Cassini na pozorování dlouhoohniskové dalekohledy, které byly nemotorné a pozorování s nimi obtížná. V Paříži bylo za atrakci sledovat Cassiniho, jak putuje po střeše své přepychové hvězdárny, když se snažil zachytit obraz planety v okuláru.


Pařížská observatoř 18. století.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Průzkum Saturnu

Cassini si při pozorování Jupiteru všiml, že nerotuje stejně jako jiná tuhá tělesa, ale že se spíš podobá Slunci. Změřil dobu rotace na 9 h 56 min, která se jen málo liší od dnešních údajů. Roku 1665 přidal údaj o době rotace Marsu 24 h 40 min, která se od dnešní hodnoty liší o 3 min.

Další pozorování zaměřil na Saturn a jeho prstenec. V letech 1671 až 1672, 1684, 1686 objevil další 4 Saturnovy měsíce a hlavně prozkoumal jeho prstenec. V roce 1675 si jako první všiml mezer mezi jednotlivými částmi prstence.

Výsledky pozorování shrnul v Observations Nouvelles sur Saturn, kde popisuje Saturnův prstenec složený z malých těles, které se z dálky jeví jako spojité těleso. Důsledkem Cassiniho pozorování bylo první určení rychlosti světla. V roce 1680 si přizval Edmonda Halleye, aby společně pozorovali kometu Kirch a určili tvar její dráhy.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Giovanni Domenico Cassini (1625–1679). Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, únor 2001, roč. 10, č. 6, s. 375–376. ISSN 1210–1761.

[2] ZIMMER, M.: Astronom i matematik Cassini, Kosmické rozhledy (z říše hvězd), roč. 2003, č. 5.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.