30. listopadu 1756 – 3. dubna 1827
německý akustik a vynálezce

Ernst Florens Friedrich Chladni se narodil ve Wittenbergu v rodině pocházející z Čech. Chladniho otec vyučoval právům, a proto se musel i jediný syn Ernst tomuto oboru věnovat. V roce 1782 získal na univerzitě v Lipsku doktorát z práv. Po otcově smrti v roce 1782 se začal věnovat vlastním zájmům – přírodním vědám. Byl také nadšeným hudebníkem, a tak se od roku 1786 začal intenzivně zabývat experimentálním zkoumáním akustických jevů. Tenké desky pokrýval tenkou vrstvou jemného písku a rozechvíval je. Podélné kmity vyvolané chvěním vytvářely ze souvislé vrstvy písku charakteristické obrazce. Teoreticky byly chladniho obrazce vysvětleny až v roce 1833 Charlesem Wheatstonem. Kromě výzkumu chvění desek se Chladni zabýval také chvěním zvonů a tyčí, rychlostí zvuku v různých látkách. Varhaní píšťaly plnil různými plyny a srovnáním výšky tónů porovnával i rychlosti zvuku v daných plynech. Chladni také zkoumal rychlost šíření zvuku v dalších materiálech (cín, železo, měď, sklo, dřevo). Jako první přesně změřil frekvence tónů. V roce 1802 shrnul své výsledky do monografie o akustice.


Ernst Chladni.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Chladniho hmotné postavení bylo velmi svízelné. Proto začal cestovat a vystupovat jako hudební virtuos a vynálezce hudebních nástrojů. Vynalezl euphon a clavicylindr. Po svých hudebních produkcích přednášel o svých akustických výzkumech a předváděl experimenty. Cestoval po Německu, Dánsku, Holandsku, Itálii, Francii, Švýcarsku, Rusku a Čechách (v Brně byl 15. května 1805), téměř všude se setkával s nadšeným publikem. 13. června 1812 se zastavil v Praze u Karla Augustina Neumanna, aby si prohlédly vzorky meteoritu „Zakletý purkrabí“. Chladni všechen Neumannův materiál (asi 224 g) vyměnil za šest vzorků jiných meteoritů. Bohužel se jeho deníky z cest nedochovaly, protože shořely společně s Chladniho bytem ve Wittenbergu. Podařilo se mu zachránit oba hudební nástroje i svou sbírku meteoritů, která obsahovala 31 kamenů a 11 meteorických želez. Sbírku po své smrti odkázal berlínské univerzitě a nyní jsou součástí sbírky Přírodovědného muzea Humboldtovy univerzity. Chladni zastával na svou dobu všeobecně nepřípustnou teorii vzniku meteoritů. Předpokládal, že pocházejí z vesmíru.

Použité zdroje

[1] JURGOVIČ, T. Ernest Florens Friedrich Chladni – zakladatel meteoritiky. Povětroň, 2001, roč. 9, č. 1, s. 17–21. ISSN1213–659X.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, sedmý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.