6. února 1802 až 19. října 1875
britský fyzik

Prvním oborem fyziky, o kterou se Charles Wheatstone zajímal, byla akustika. Po svém příchodu do Londýna totiž působil v továrně na hudební nástroje. Sestrojil úplně nový hudební nástroj podobný harmonice – concertinum. Jeho další zájem se soustředil na optiku – sestrojil první zrcadlový stereoskop. Brzy ho zaujal nově se rodící obor – elektrotechnika. Změřil rychlost šíření elektrického proudu v kovech, prozkoumal spektrální čáry v jiskrovém výboji.


Charles Wheatstone.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Samuel Laurence, 1868. Public domain.

Od roku 1834 začal působit jako profesor fyziky v londýnské King´s College. V roce 1837 použil relé jako zesilovač v telegrafu, který umožňoval zřizovat delší telegrafní linky. V roce 1840 vynalezl reostat. Na základě tohoto objevu zkonstruoval v roce 1843 Wheatstonův můstek.


Zapojení wheatstonova můstku.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Jedná se o způsob měření elektrických odporů tzv. nulovou metodou. Neznámý odpor X zapojíme spolu se třemi známými (a nastavitelnými) odpory R1, R2 a R3 do čtyř větví čtyřúhelníku. K jeho dvěma protilehlým vrcholům připojíme zdroj elektrického napětí, k dalším dvěma vrcholům galvanometr G. Nastavíme–li známé odpory tak, aby galvanometrem neprotíkal žádný proud, můžeme spočítat hodnotu neznámého odporu podle vzorce

Roku 1845 si dal patentovat nápad nahradit trvalé magnety magnetoelektrických strojů trpící nestabilitou, elektromagnety napájenými proudem z galvanických článků. Vznikly tak stroj s tzv. cizím buzením. Skutečný průlom ve výrobě elektrické energie nastal až v letech 1866 a 1867, kdy téměř současně a na sobě nezávisle zkonstruovali Ch. Wheatstone a Werner Siemens nový typ dynama s vlastním buzením. Vlastní buzení znamená, že i velmi slabý magnetismus železného jádra vede ke vzniku elektrického proudu v otáčející se kotvě elektrického stroje. Tento proud v cívce kolem jádra zesiluje jeho magnetismus, ten pak budí silnější proud atd.

V roce 1858 obdržel patent na zlepšený Morseův přístroj, který čárky a tečky zapisoval na papírový pásek. Publikoval řadu vědeckých publikací, např. Physiology of vision (1852), The binocular microscope (1853).

Použité zdroje

[1] AUGUSTA P. Sir Charles Wheatstone. 3POL, leden 2003.

[2] TESAŘÍK B. Dvě stě let od narození vynálezce „relé“. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, březen 2002, ročník 11 č. 7, s. 443–445. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.