27. května 1897 až 18. září 1967
anglický fyzik

John Douglas Cockroft se narodil v rodině textilního průmyslníka. Studoval univerzitu v Manchesteru, Cambridgi, pracoval v Cavendishově laboratoři u Ernesta Rutherforda. Stal se ředitelem Britského ústavu pro výzkum jaderné energie v Harwellu, kde byl pod jeho vedením postaven první britský jaderný reaktor. V letech 1930 až 1932 zkonstruoval společně s Ernstem Waltonem kaskádový urychlovač, který urychloval elementární částice na energii 800 keV. Díky němu se jim podařilo vyvolat první jadernou reakci dosaženou uměle urychlenými částicemi. Během druhé světové války se podílel na konstrukci britské atomové bomby a po válce se podílel na výzkumu řízené termojaderné reakce. Společně s Ernestem Waltonem získal v roce 1951 Nobelovu cenu za práce v oblasti transmutace atomových jader uměle urychlenými nabitými částicemi.


John Cockroft.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

John Cocroft v rozhovoru s Nielsem Bohrem (vlevo) na konferenci Atoms for Peace.
Zdroj: LIFE photo archive hosted by Google [images.google.com/hosted/life]. Autor: Thomas D. Mcavoy. Public domain.

Použité zdroje

[1] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.