17. prosince 1778 až 29. května 1829
anglický fyzik a chemik, učitel Michaela Faradaye

 

Jméno Humphry Davy není až tak známé. Ale byl to právě on, kdo pro vědu objevil slavného Michaela Faradaye, objevitele elektromagnetické indukce. Tedy vědce, díky kterému dnes máme elektřinu a všechna elektrická zařízení.

Humphry Davy se narodil v západním výběžku anglického Cornwallu v rybářské vesničce Penzance. Jeho táta byl obyčejný řezbář. Na radu rodinného přítele odešel mladý Humphry studovat na střední školu v Penzance a v Truru. Moc dobrý žák to nebyl, učitel si na něj často stěžoval. Na druhou stranu mu ale šlo vyprávění a psaní veršů. Střední školu dokončil ve čtrnácti letech.


Humphry Davy.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Úžasná práce v laboratoři

Brzy poté mu zemřel otec a Humphrey opět na radu rodinného přítele vstoupil do učení k lékaři a lékárníku Binghamu Borlasovi. Skromně vybavená lékárenská laboratoř rozhodla: Humphry Davy se stal chemikem. Za rok přijal místo v Pneumatic Institute v Bristolu, v laboratoři studující plyny pro klinické účely.

Za dva roky práce v laboratoři získal pověst zručného experimentátora, objevil anestetické účinky kysličníku dusného a šéf laboratoře ho doporučil Benjaminu Thomsonovi (lord Rumford) do nové Royal Institution. Davy v roce 1801 nastoupil na místo chemika a asistenta ředitele laboratoře. V krátké době si zajistil v přednáškovém sále plná místa, věda se v Londýně stala módou a Davy miláčkem dam.

Elektrolýza a další objevy

V roce 1801 Davy vysvětlil, jak probíhá elektrolýza vody a v dalších letech se elektrolýzou různých roztoků intenzivně zabýval. Získal postupně kovový draslík, sodík, baryum, stroncium, hořčík a bór – objevil celkem sedm nových prvků, roku 1810 dokázal, že chlór je prvek. V roce 1810 pomocí baterie 2000 galvanických článků demonstroval elektrický oblouk, který vznikl mezi dvěma kousky uhlíku. V roce 1815 vynalezl bezpečnostní hornický kahan.

Roku 1812 byl povýšen do šlechtického stavu a ve stejném roce si vzal za manželku sestřenici sira Waltera Scotta Jane Kerrovou. V roce 1813 přijal Michaela Faradaye jako umývače zkumavek. Roku 1820 byl zvolen přesedou Royal Society. Pak už se čím dál víc věnoval jen společenským povinnostem. Vzdal se profesury v Royal Institution, společně s manželkou a Faradayem cestoval po celé Evropě. V roce 1829 zemřel na srdeční infarkt v Ženevě.


Zdroj: www.imagestate.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] KORYTA, J. Michael Faraday. 1. vydání. Praha: Orbis, 1972. ISBN 11–072–72.

[2] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.

[3] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.