493 až 433 před n. l.
řecký filozof, vědec, politik a lékař

Empedokles pocházel ze sicilského města Akragantu, ze zámožné rodiny. Jeho děd choval závodní koně, kteří dokonce vyhráli vavřínový věnec na olympiádě. Chodil výstředně oblečený – v nachovém rouchu se zlatým pásem a v kovových střevících, vždy byl zamračený. Zprávy o jeho smrti se různí. Podle některých skočil do ohnivého jícnu Etny, když chtěl potvrdil pověst a stát se bohem. Podle jiné zprávy odešel na Peloponés, odkud se už nevrátil. Třetí zpráva o jeho smrti říká, že při jedné z cest po Sicílii spadl z vozu, zlomil si stehenní kost a krátce nato zemřel.


Empedokles z Akragantu.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Objevil, že vzduch je samostatným živlem. Zkoumal odstředivou sílu. Poznal, že Měsíc odráží sluneční světlo. Rozšířil počet pralátek na čtyři, z nichž se skládají všechny látky: zemi, vodu, vzduch a oheň. Všechny čtyři látky spojuje láska a rozpojuje nenávist. Touto teorií značně ovlivnil Platona.

Použité zdroje

[1] HLADÍK, J. Společenské vědy v kostce pro SŠ. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. ISBN 80–7200–044–6.

[2] KRAUS, I. Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk. 1. vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80–01–03472–0.

[3] MECHLOVÁ, E. – SMYČEK, P. Dějiny předklasické fyziky. Ostrava: 1. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80–7042–964–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.