493 až 433 před n. l.
řecký filozof, vědec, politik a lékař
 

 

Empedokles patřil mezi nejvýznamněšjí řecké filozofy, jeho názory ovlivnily práci Platona.

Empedokles pocházel ze sicilského města Akragantu, ze zámožné rodiny. Jeho děda choval závodní koně, kteří dokonce vyhráli vavřínový věnec na olympiádě. Chodil výstředně oblečený – v nachovém rouchu se zlatým pásem a v kovových střevících, vždy byl zamračený. Zprávy o jeho smrti se různí. Podle některých skočil do ohnivého jícnu Etny, když chtěl potvrdil pověst a stát se bohem. Podle jiné zprávy odešel na Peloponés, odkud se už nevrátil. Třetí zpráva o jeho smrti říká, že při jedné z cest po Sicílii spadl z vozu, zlomil si stehenní kost a krátce nato zemřel.


Empedokles z Akragantu.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Objevil, že vzduch je samostatným živlem. Zkoumal odstředivou sílu. Poznal, že Měsíc odráží sluneční světlo. Rozšířil počet pralátek na čtyři, z nichž se skládají všechny látky: zemi, vodu, vzduch a oheň. Všechny čtyři látky spojuje láska a rozpojuje nenávist. Touto teorií značně ovlivnil Platona.

Použité zdroje

[1] HLADÍK, J. Společenské vědy v kostce pro SŠ. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. ISBN 80–7200–044–6.

[2] KRAUS, I. Fyzika v kulturních dějinách Evropy. Starověk a středověk. 1. vydání. Praha: Nakladatelství ČVUT, 2006. ISBN 80–01–03472–0.

[3] MECHLOVÁ, E. – SMYČEK, P. Dějiny předklasické fyziky. Ostrava: 1. vydání. Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80–7042–964–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.