1170 až 1240
italský matematik

Tento učený obchodník se jmenoval Leonardo z Pisy nebo Leonardo Pisánský. Fibonacci byla jeho přezdívka spojená s jeho otcem, kterému říkali Bonacci. Leonardo byl označován jako Filius Bonacci (v překladu syn dobráka), z čehož se vyvinula zkrácená podoba Fibonacci. Přesné datum jeho narození ani úmrtí není známo. Narodil se v Pise kolem roku 1170 a zemřel zřejmě roku 1240. Leonardo Pisánský byl synem konzulárního úředníka, procestoval kus středomořského světa a již jako mladík byl žákem Arabů. Když pak, podobně jako Pythagoras, podstatně rozšířil svůj obzor cestami do Egypta, Sicílie, Sýrie a Řecka, byl schopen stát se jakýmsi symbolem probuzení evropské matematiky po mnoha staletích. Do Evropy přinesl arabské číslice. Teprve on při řešení rovnic poprvé připouštěl i záporná řešení. Do jeho doby neměla záporná čísla prakticky žádný význam, teprve on se na ně začal dívat jako na jakési dluhy. Napsal dvě knihy věnované matematice, které nesou stopy jeho vlastní matematické tvůrčí schopnosti v řadě originálních úloh. Jedna z nich je úloha o množení králíků, která vede na do té doby neznámou posloupnost nazvanou po něm, totiž na Fibonacciho posloupnost. S touto posloupností se dnes můžeme setkat například v biologii, ale souvisí i se zlatým řezem a mnoha dalšími problémy.


Fibonacci.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Fibonacci shromáždil a uspořádal obrovské množství poznatků, postupů a úloh a přispěl tak k rozvoji matematického myšlení v Evropě. Sepsal několik významných matematických spisů: Liber abaci (Kniha o abaku) z roku 1202, kde uvádí velké množství početních metod aritmetiky, algebry a teorie čísel. Ve druhém rozšířeném vydání z roku 1228 se objevila úloha o králících, jejímž řešením je posloupnost, kterou Edouard Lucas pojmenoval ve druhé polovině 19. století po Fibonaccim. Mezi další díla patří Practica geometriae (Praxe geometrie) z roku 1221, Flos (Květ) z roku 1225, Epistola suprascripti Leonardi ad Magistrum Theodorum phylosophum domini Imperatoris (Dopis podepsaného Leonarda Mistru Theodorovi, císařskému filozofovi), Liber quadratorum (Kniha čtverců) z roku 1225. Nedochovala se Fibonacciho kniha o obchodní aritmetice a traktát o iracionalitách. Leonardo Pisánský je považován za nejvýznamnějšího matematika středověké Evropy. 

 

Použité zdroje

[1] JAROŠOVÁ, M. Leonardo Pisánský – Liber Abaci. Sborník 29. mezinárodní konference Historie matematiky, Velké Meziříčí 2008.

[2] MECHLOVÁ, E. – SMYČEK, P. Dějiny předklasické fyziky. 1. vydání. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, 2003. ISBN 80–7042–964–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.