30. září 1882 – 24. září 1945
německý jaderný fyzik
 
Řada přístrojů funguje na stále stejném principu už třeba sto let. Jedním z nich je i Geiger-Müllerův detektor radioaktivního záření, který zkonstruovali Hans Geiger a Walther Müller v roce 1928.
Hans Geiger se narodil v Neustadtu. Po ukončení univerzity v Erlangen působil šest let na manchesterské univerzitě v ústavu Ernsta Rutherforda. Když se v roce 1912 vrátil, tak se postupně stal profesorem na univerzitách v Kielu a v Tübingen. Od roku 1936 působil jako profesor na vysoké škole technické v Berlíně. 

Hans Geiger.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Svou experimentátorskou zručnost předvedl už v roce 1908, kdy se mu podařilo změřil s vysokou přesností náboj elektronu. V roce 1909 studoval společně s Ernestem Marsdenem pohyb a rozptyl částic alfa při jejich průchodu kovovými fóliemi. Získané poznatky pak o dva roky později použil Ernest Rutherford k vytvoření dnešních představ o struktuře atomu.

V roce 1913 sestrojil první přístroj k registraci jednotlivých ionizujících částic nebo fotonů. Spolu s Waltherem Müllerem tento přístroj v roce 1928 zdokonalil. Geiger–Müllerův počítač se používá v různých úpravách k detekci ultrafialového, rentgenového a radioaktivního záření dodnes. Hans Geiger zemřel v Postupimi.

Použité zdroje

[1] MALÍŠEK, V. Pionýři novodobé fyzikální vědy – Hans Geiger a Max Born. Matematika a fyzika ve škole, září 1982, roč. 13, č.1, s. 52–54.

[2] TESAŘÍK, B. Hans Geiger (1882 – 1945). Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, květen 2005, roč. 14, č. 9, s. 576. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.