1. listopadu 1862 až 3. července 1943
český vynálezce a podnikatel
 
Emil Kolben byl ve své době jedním z nejvýznamnějších průmyslníků u nás. První továrnu, které se přezdívalo Kolbenka založil v pražských Vysočanech ještě před koncem 19. století. Jeho firma se rozrostla natolik, že z ní vznikla slavná Českomoravská-Kolben-Daněk neboli ČKD.

Emil Kolben se narodil v Stránčicích u Prahy, studoval v Praze na Malostranské reálce a pak se skvělým prospěchem i na Českém vysokém učení technickém. Díky vynikající pověsti získal Gerstnerovo cestovní stipendium a vydal se za zahraničními zkušenostmi – nejprve po Evropě, ale zakrátko za moře, do USA.


Emil Kolben.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

U Edisona

Během delšího studijního a pracovního pobytu v USA v letech 1887 až 1892 spolupracoval s Thomasem Alva Edisonem. Natoupil do jeho podniku a získal místo šéfinženýra. Kolben pracoval na konstrukci strojů na stejnosměrný proud a získal řadu patentů.

V New Yorku se seznámil se zastáncem střídavého proudu a bývalým edisonovým zaměstnancem – Nikolou Teslou. Emil Kolben Stále častěji jezdil do Evropy až nakonec přijal místo šéfinženýra u prestižní švýcarské firmy Oerlikon, kde se zabýval přenosem elektrické energie třífázovým proudem o vysokém napětí.

V Praze

Domů se Emil Kolben vrátil s bohatými zkušenostmi. V roce 1896 založil továrnu Kolben a spol. ve Vysočanech, kterou tvořila jedna kancelář a provizorní dřevěná dílna s pětadvaceti dělníky. Stroje poháněla parní lokomobila o výkonu 35 kW. Netrvalo to však dlouho a firma se rozrostla na sto dělníků. Výrobky (třífázové elektromotory) měly odbyt jak na českém trhu, tak především na zahraničním – v Anglii, Francii, Německu, Rusku, Nizozemí i v zámoří.

V roce 1899 firma dodala pro pražskou ústřední elektrárnu v Holešovicích pět generátorů na třífázový střídavý proud po 824 kW. Roku 1905 vyrobila generátory 1500 kW na napětí 11 500 V pro elektránu v Londýně. Byly to tehdy největší generátory na světě.

Vznik ČKD

Kolbenova firma v roce 1921 fúzovala s Českomoravskou strojírnou a když se k nim v roce 1927 přidala továrna Breitfeld–Daněk, a.s. vznikla známá Českomoravská–Kolben–Daněk, a.s. (ČKD). Emil Kolben se stal vrchním ředitelem a místopředsedou správní rady. Podobný spor jako mezi Edisonem a Teslou, proběhl i na české půdě – mezi Kolbenem (zastáncem střídavého proudu) a Františkem Křižíkem (zastáncem stejnosměrného proudu). Spor nakonec vyřešila výhodnost používání střídavého proudu.

Kolben se stal nejvýznamnějším představitelem elektrotechnického průmyslu své doby u nás. Jeho továrny se rozrůstaly a získávaly světový věhlas. Přišel však 15. březen 1939 a s ním němečtí okupanti. Hned po okupaci odešel Kolben do ústraní, byl totiž židovského původu. Nebylo to však nic platné. Osmdesátiletý technik a průmyslník byl transportem číslo Dc 155 odvlečen do ghetta v Terezíně, kde krátce na to zemřel.

Použité zdroje

[1] AUGUSTA, P. Emil Kolben, 3PÓL, listopad 2003.

[2] FRANĚK, J. Žárovka a jiná kouzla. Ohlédnutí za stoletím elektřiny. 1. vydání. ČEZ oddělení komunikace, 2000.

[3] MÍDA, J. Spolupracoval s Edisonem i Teslou. Rozhledy matematicko–fyzikální, listopad 1987, roč. 66, č. 3, s. 109–110. ISSN 0035–9343.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.