20. února 1860 – 3. srpna 1922
český matematik

 

Matyáš Lerch začínal se stavařinou, pak pokračoval přes učitelství a možná i díky svému tělesnému handicapu se dostal až k matematice. Během své kariéry spolupracoval se špičkovými matematiky své doby, devět let přednášel na univerzitě ve švýcarském Freiburgu a stal se úplně prvním profesorem matematiky na Masarykově univerzitě v Brně.

Matyáš Lerch se narodil. února 1860 v Milínově. Jeho táta byl obyčejný zemědělský dělník. V šesti letech spadl Matyáš z půdy a utrpěl vážný úraz levé nohy. Ta mu pak zůstala ochrnutá v koleni, takže musel chodit s pomocí berlí. 


Matyáš Lerch.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Kvůli úrazu nastoupil do obecné školy v Sušici až v devíti letech, ale brzy všechno dohnal a byl z něj vynikajíc student. projevilo jeho nadání. Po skončení měšťanské školy nastoupil na krátkou dobu v továrně Františka Scheinosta v Sušici jako úředník.

I když na tom rodina nebyla finančně moc dobře a úřednické místo bylo dobře placené, přesto se rozhodl pro další studium. Složil úspěšně přijímací zkoušky a postoupil hned do pátého ročníku reálného gymnázia v Plzni. Měl ale problém s katechetou, a tak musel přestoupit na reálku v Rakovníku, kde ve dvaceti letech odmaturoval.

Na univerzitě

Už na střední škole se Lerch věnoval matematice víc než musel. Četl si dostupné učebnice a snažil se dokazovat tvrzení, která v nich našel. Po prázdninách 1880 nastoupil na C. a K. české vysoké škole technické v Praze jako řádný posluchač stavebního inženýrství. Poslouchal přednášky Eduarda Weyra a chodil na univerzitní přednášky Františka Studničky. Chtěll se totiž stát učitelem.

Po absolvování techniky chtěl složit učitelskou zkoušku. Ve třetím ročníku se dozvěděl, že pro svou tělesnou vadu by nesplnil zdravotní podmínky, proto studia zanechal a přestoupil na univerzitu, kde se plně věnoval matematice pod vedením Františka Studničky.

Práce z matematiky

V dalším školním roce získal stipendium 800 zlatých, a tak na jeden rok odjel do Berlína ke Karlu Weierstrassovi. Ze svých spolužáků nejčastěji jmenoval Sofii Kovalevskou. Už během studia publikoval v časopise Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. V roce 1884 předložil Královské české společnosti nauk Příspěvek k nauce o množinách bodů v rovině inspirovaný pracemi George Cantora. Je to vůbec první česky psaný článek z oblasti teorie množin. Lerch pravděpodobně vytvořil novotvar množina, namísto dříve používaného pojmu množství.

Pak se zaměřil na matematickou analýzu a navázal kontakt s Charlesem Hermiteem. Toho si získal jistým výpočtem, který pak Hermite citoval ve svých přednáškách. Pomáhal mu také s uveřejněním článků v zahraničních časopisech, např. už v sedmadvaceti letech publikoval v Acta mathematica.

Po návratu z Berlína v roce 1886 se stal soukromým docentem C. a k. české vysoké školy technické v Praze a krátce nato i mimořádným členem Královské české společnosti nauk. To už byl ale sběhlý v publikování řady článků a díky tomu se dostal do podvědomí evropským matematikům.

Profesorem na univerzitě ve Švýcarsku

Soukromým docentem mohl být deset let, a tak v roce 1896 začal řešit existenční problémy. Živil se dokonce jako pojišťovací matematik zemské pojišťovny fondu císaře Františka Josefa I. V Čechách ani v Rakousku se pro něj nenašlo vhodné univerzitní profesorské místo, proto v roce 1896 na přímluvu Hermitea přijal profesuru ve švýcarském Freiburku na právě založené univerzitě.

Přednášel i vedl cvičení v německém i francouzském jazyce. V té době měl již 110 publikovaných článků v českých i zahraničních odborných časopisech. Díky Hermiteovu doporučení mu byla udělena zlatá cena Académie des Scientes a díky této ceně mohl kandidovat na členství v Académie des Scientes společně s I. Dedekindem, Il. Gordanem, Davidem Hilbertem a Emmy Noether.

Hermite a Lerch se setkali i osobně v srpnu 1893 a na podzim 1896. Za rok po příjezdu do Švýcarska za ním přijela jeho čtrnáctiletá neteř, která mu vedla domácnost. Aby ji zabezpečil, tak se s ní v roce 1921 oženil. V roce 1899 Lerch absolvoval bolestivou operaci, při které mu byla narovnána noha, mohl odložit berle a chodit jen o holi.


Matyáš Lerch při přednášce.
Zdroj: www.muni.cz. Public domain.

Profesorem na univerzitě v Brně

Po deseti letech mu vypršela pracovní smlouva ve Freiburku a shodou okolností se na C. a k. české technické vysoké škole Františka Josefa v Brně uvolnila profesorská stolice. 8. října 1906 byl Matyáš Lerch jmenován řádným profesorem na této škole.

29. srpna 1920 byl jmenován prvním profesorem matematiky na Masarykově univerzitě v Brně. I když výuka na přírodovědecké fakultě začala až se školním rokem 1921/22, přesto měl spoustu práce – zařizoval místnosti, nábytek a knihovnu. Ještě na podzim 1920 také ohlásil přednášky.

Ve své matematické praxi se věnoval speciálním funkcím a nekonečným řadám. Nikdy nevydal žádnou učebnici a k tomu jednou řekl: …český národ neměl pro mne místa na svých vysokých školách, když byl jsem ve vědeckém vzrostu, nu a já nemám proň učebnice na sklonku své vědecké činnosti.“ [2] K jeho cti je třeba dodat, že dvě učebnice zůstaly v rukopisech v jeho pozůstalosti. Matyáš Lerch zemřel o prázdninách 1922 v Sušici, když jeho cukrovkou oslabené tělo nezvládlo zápal plic způsobený koupáním v Otavě.

Použité zdroje

[1] BINDEROVÁ, R. O Matáši Lerchovi. Učitel matematiky, leden 2003, roč. 11, č. 2 (46), s. 97–104. ISSN 1210–9037.

[2] ČUPR, K. Prof. Matyáš Lerch. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1923, roč. 52, s. 301–313.

[3] FUCHS, E. Matyáš Lerch. Pokroky matematiky fyziky & astronomie, roč. 48/2003, č. 1, s. 50–62. CS–ISSN 0032–2423.

[4] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.