22. června 1864 až 12. ledna 1909
německý matematik

Herman Minkowski se narodil v Lotyšsku ve městě Aleksotys (nyní předměstí Kaunas). Když mu bylo 8 let, tak se rodina přestěhovala do východopruského Königsbergu, kde absolvoval školy, od základní až po univerzitu. Během studia se seznámil s Davidem Hilbertem a Adolfem Hurwitzem, který tu už byl začínajícím profesorem matematiky. Tři semestry studia strávil v Berlíně.


Hermann Minkowski.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Ještě jako devatenáctiletý student získal cenu Grand Prix pařížské Akademie společně s H. J. Smithem za práci v oblasti teorie čísel, kde vyjadřoval celá čísla pomocí druhých mocnin jiných celých čísel. Práce o rozsahu 140 stran obsahovala přesnější věty a definice než práce staršího Smitha.

V roce 1885 obhájil v Königsbergu doktorát a získal první profesuru v Bonnu, kde působil do roku 1894, v letech 1896 až 1902 přednášel v Zürichu a od roku 1902 působil v Göttingen, kde získal profesuru po přímluvě Davida Hilberta. Oba se společně věnovali matematickým problémům relativistické fyziky – zavedli pojem čtyřrozměrného časoprostoru, který je vybaven pseudoeukleidovskou metrikou, která umožňuje interpretaci Lorenzových transformací a kinematických jevů speciální teorie relativity. Bohužel Minkowski předčasně zemřel ve věku 45 let na zánět slepého střeva.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.