25. června 1864 až 18. listopadu 1941
německý chemik a fyzik

Walter Herman Nernst se narodil v rodině soudce v Briesen (dnes Wabrzezno). Studoval matematiku a fyziku v Curychu, Berlíně, Grazu a Würzburgu. V roce 1887 obhájil disertaci a stal se v Lipsku asistentem u Wilhelma Ostwalda. Na základě termodynamických předpokladů v roce 1889 objasnil princip Voltova elektrického článku. O dva roky později se stal profesorem fyzikální chemie v Göttingen. V roce 1893 formuloval pravidlo, později nazvané Nernst–Thomsonovo, které vysvětluje, proč ve vodních roztocích probíhá snadněji ionizace. Po roce vedení katedry fyzikální chemie na berlínské univerzitě ohlásil svůj největší objev – třetí termodynamický zákon. Je znám i svými vynálezy. Byla to např. Nernstova lampa/hořák vytvořená z oxidů vzácných zemin, která se mohla s poměrně malým proudem rozpálit doběla. Tato lampa byla vynalezena těsně před Edisonovou žárovkou a Nernst její patent prodal za milion marek. Vynalezl ještě elektrické piano nebo speciální galvanický článek.


Walter Nernst.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, osmý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.