22. srpna 1860 – 14. srpna 1940
německý vynálezce

Paul Gottlieb Nipkow se narodil v Lauenburgu (dnes Lebork v Polsku) v rodině pekařského mistra a místního starosty. Studoval na šestiletém gymnáziu v Lauenburgu a od roku 1880 navštěvoval Královské gymnázium v Neustadtu. Po maturitě v roce 1882 odešel do Berlína studovat matematiku a přírodní vědy na Univerzitu Friedricha Wilhelma, protože se chtěl stát středoškolským učitelem. Současně navštěvoval Technickou univerzitu, kde poslouchal přednášky z fyziologické optiky Hermanna Helmholtze a elektrotechnologii Adolfa Slabeho. V té době ho nadchl Guglielmo Marconi, telefonie a přenos pohybujících se obrazů. Jak popisuje ve vlastních vzpomínkách, tak na Štědrý den roku 1883 (tedy druhý rok studia na univerzitě) seděl sám ve svém studentském pokoji před petrolejovou lampou. Napadlo ho rozložit mozaikovitě obraz do bodů a řádků pomocí po celé ploše spirálově děrovaného plechového kotouče.


Paul Nipkow.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Vynález si nechal patentovat u Císařského patentového úřadi v Berlíně v kategorii elektrické přístroje jako elektrický teleskop pro elektrické promítání svítících objektů. Patent č. 30105 obdržel 15. ledna 1885 se zpětnou platností k 6. lednu 1884. Patentová práva pro nezájem po patnácti letech zanikla. Nipkow svůj vynález poprvé předvedl v Paříži v roce 1900 na světové výstavě, ale na zavedení do praxe nepracoval.


Obrázek z patentu Paula Nipkowa.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Nipkow se ještě během studia v roce 1884 oženil, ale jeho manželka Tereza neměla pro jeho vynálezy pochopení, i když mu pomohla zaplatit výdaje spojené s přihlášením patentu. Po smrti svého otce přerušil vysokoškolská studia a po absolvování vojenské služby přijal místo konstruktéra firmy na sdělovací a zabezpečovací techniku Zimmermann a Buchloh v Berlíně, kde pracoval až do roku 1919, kdy byl pro nedostatek práce penzionován. Zemřel v Berlíně a byl mu uspořádán bombastický státní pohřeb. To proto, že před válkou patřilo Německo společně s Anglií a USA k televizním velmocem a průkopníkům. Jméno první televizní stanice s pravidelným vysíláním bylo Fernsehensender Paul Nipkow, Němci se snažili představit televizi jako německý vynález.

Použité zdroje

[1] TESAŘÍK, B. Paul Gottlieb Nipkow: praotec televizního věku. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2011, roč. 20, č. 8, s. 510–511. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.