29. července 1898 – 11. ledna 1988
americký fyzik

Isidor Isaac Rabi se narodil v rodině obchodníka v Rymanów v tehdejším Rakousko–Uhersku, dnes Polsko. Rodiče odešli do USA, když byl Isidorovi jeden rok. Během studia na základní škole patřil mezi nejlepší žáky. Studoval chemii na Cornellově univerzitě v Ithace, kde v roce 1920 získal diplom. Pak pokračoval ve studiu na univerzitě v New Yorku, kterou v roce 1927 ukončil. Další vědomosti získal u předních evropských fyziků – Nielse Bohra, Wolfganga Pauliho a Wernera Heisenberga. V roce 1929 se stal profesorem na Columbijské univerzitě v New Yorku.


Isidor Rabi.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Od roku 1930 se Rabi zabýval studiem magnetických vlastností atomových jader. Provedl velmi mnoho přesných experimentálních měření magnetických vlastností atomového jádra a dospěl k objevu rezonanční metody. V roce 1939 touto metodou provedl měření magnetických momentů mnoha atomových jader, protonu a deuteronu a v roce 1940 uskutečnil přesné měření superjemné struktury spekter. V letech 1949 až 1953 vypracoval elektrickou rezonanční metodu na měření dipólových momentů molekul. V roce 1944 byl odměněn Nobelovou cenou za fyziku za vypracování rezonanční metody pro registraci magnetických vlastností atomových jader.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.