10. srpna 1746 – 23. září 1799
český meteorolog

Antonín Strnad se narodil v Náchodě v zámožné měšťanské rodině. Zápis v matriční knize o dni jeho narození chybí. Je zde pouze datum jeho křtu 13. srpna 1746. Studoval na gymnáziu v Hradci Králové. V roce 1757 přišel jeho otec díky vpádu Prusů téměř na mizinu, a proto Antonín vstoupil po maturitě na gymnáziu do řádu Societatis Jesu. Jako novic jezuitského řádu studoval nejen Písmo, ale i matematiku a astronomii u Jana Tesánka a Josefa Steplinga. Po zrušení řádu se stal adjunktem a později ředitelem Královské pražské hvězdárny. Po smrti Josefa Steplinga převzal jeho matematické přednášky na univerzitě jako řádný profesor matematiky a fyzikální geografie filozogické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity.


Antonín Strnad.
Zdroj: SCHUSTER, F. Život a dílo astronoma Antonína Strnada, Kosmické rozhledy (z říše hvězd), roč. 2003, č. 5.

Antonín Strnad byl velkým vlastencem. Dokonce psal i některá díla česky, např. Stoletý kalendář na způsob Krysstoffa z Helwiku z roku 1793. Je to sbírka pranostik a lidových moudrostí, ale také kritické zhodnocení tradovaných nesmyslů. Zásluhou Antonína Strnada a Josefa Steplinga začalo v Karolínu pravidelné meteorologické měření, které bylo zahájeno už 1. ledna 1775 a probíhá dodnes. Inicioval zřízení dalších meteorologických stanic v Čechách (např. v Chocni, Telči, Žatci, Plané u Mariánských Lázní, Žitenicích aj.). V roce 1784 se oženil s Kateřinou Marsanovou, která měla italské předky a krátce žila v Praze. Měl s ní čtyři děti, ale čtvrté krátce po narození zemřelo.

Jeho zásluhou nebyl Pražský orloj v roce 1787 vyhozen pražským magistrátem jako bezcené haraburdí do šrotu. Stálo ho to spoustu pochůzek a prozeb, až získal podporu magistrátního rady Františka Fischera a ten získal finanční podporu magistrátu. Výborným pomocníkem mu byl pražský hodinář Šimon Landsperger. Práce na opravě orloje začala v roce 1787 a dokončena byla v roce 1791. Jako odměnu za tuto práci se mu a jeho dvěma synům rozhodl udělit pražský magistrát přijetí do svazku měšťanů pražských s prominutím všech poplatků.

V roce 1792 byl Antonín Strnad zvolen děkanem filozofické fakulty a v roce 1795 jejím rektorem. Jeho jméno je spojeno i se založením Královské České Společnosti Nauk. Společně s dalšími podepsal 10. září 1784 žádost o povolení veřejné společnosti, schválení stanov a o peněžitou podporu. Strnad se zúčastnil i ustavující schůze 4. prosince 1784 a byl zvolen do funkce asistenta tajemníka, později se stal sekretářem společnosti. Roku 1799 onemocněl Jan Strnad tuberkulózou. Po zhoršení zdravotního stavu jej pozval kníže Ferdinand Kinský na svůj zámek v Sazené, aby se zde zotavil. Antonín Strnad zde však 23. září 1799 zemřel. Je pohřben na hřbitově kostela svatého Klimenta v Chržíně u Velvar.

Použité zdroje

[1] KRAUS, I. Josef Stepling a jeho klementinští kolegové. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 6, svazek 53, s. 437–440. ISSN 0009–0700.

[2] SCHUSTER, F. Život a dílo astronoma Antonína Strnada, Kosmické rozhledy (z říše hvězd), roč. 2003, č. 5.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.