9. prosince 1728 – 22. června 1788
český matematik a fyzik

Jan Tesánek se narodil v Brandýse nad Labem. Byl zastáncem aristotelovské filozofie, ale pod vlivem Josefa Steplinga se seznámil s diferenciálním a integrálním počtem a newtonovou fyzikou. V roce 1745 vstoupil do jezuitského řádu. Po absolvování filozofie a teologie byl vysvěcen na kněze a nějaký čas v Praze a v Olomouci přednášel fyziku a matematiku. Pobyt v Olomouci byl nucený, stal se zde ředitelem teologického konviktu a učitelem matematiky. Působil tu i jeho bratr Franciscus, který sepsal učebnici fyziky pro filozofickou fakultu v Olomouci. Po smrti Josefa Steplinga byl Jan Tesánek jmenován ředitelem matematicko-fyzikálních studií v Praze.

Experimentování považoval Tesánek za nedůstojné pravého učence a myslitele. Proto se zabýval hlavně teoretickou fyzikou, kterou povznesl na univerzitě k nebývalé výši. Zabýval se výpočty planetárních drah, jeho nejzásadnějším činem bylo vydání komentovaného díla Isaaca Newtona Philosphiae naturalis principia mathematica. Své komentáře začal vydávat v polovině šedesátých let 18. století a pokračoval v nich až do konce života. Zabýval se pouze některými částmi Newtonova díla. Zpočátku přednášel matematiku s nadšením a výklad upravoval podle nejnovějších francouzských a německých poznatků. Později se o zvyšování úrovně svých lekcí příliš nezajímal. Bylo to zřejmě proto, že jeho přednášky byly málo navštěvované. Jeho nejvýznamnějším žákem byl František Gerstner, který se o něj v pozdějším věku staral. Jan Tesánek zemřel v Praze, na jeho hrobu je vytesáno „Magni Newtoni Commentator“ – komentátor velkého Newtona.


Titulní list komentářů k Newtonově dílu.
Zdroj: google.books.cz. Public domain.

Použité zdroje

[1] KRAUS, I. Josef Stepling a jeho klementinští kolegové. Československý časopis pro fyziku, 2003, č. 6, svazek 53, s. 437–440. ISSN 0009–0700.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.