1375 – 1456
český hvězdář

Jan Šindel byl nejznámějším hvězdářem a matematikem v Čechách na přelomu 14. a 15. století. Jeho jméno se uvádí v latinské podobě jako Joannes de Praga nebo Joannes Andreae. O jeho životě je toho známo velmi málo. Podle některých zdrojů se narodil v Hradci Králové, podle jiných v Praze. V roce 1395 se stal bakalářem, v roce 1398 knězem a v roce 1399 magistrem svobodných umění. V roce 1406 byl správcem farní školy u sv. Mikuláše v Praze, pak vyučoval matematiku a astronomii na gymnaziu ve Vídni. Dlouho tu zřejmě nepobyl, protože už v roce 1410 působil jako rektor a profesor na pražské univerzitě. Nastoupil tu na místo Jana Husa (byl jeho stoupencem, i když nepřijímal „pod obojí“). Ve druhé polovině 20. století se ukázalo, že Jan Šindel v době působení na pražské univerzitě navrhl matematický model pražského orloje. Jan Šindel byl také soukromým lékařem krále Václava IV. V roce 1418 se stal kanovníkem Svatovítské kapituly. V době husitského hnutí odešel do exilu v Olomouci. Později působil jako lékař v Norimberku, od roku 1432 byl soukromým lékařem císaře Zikmunda. V roce 1436 se vrátil do Prahy a od roku 1441 byl děkanem Vyšehradské kapituly.

Velmi pochvalně se o něm zmiňoval Tadeáš Hájek z Hájku. Jan Šindel byl ve své době uznávaným astronomem. Bohužel se žádný jeho astronomický spis nezachoval, dochovaly se pouze jeho lékařské nebo lékařsko-botanické spisy. O existenci astronomických spisů víme jen z prací ostatních, např. mistr Bacháček Nouměřický píše, že mistr Šindel vydal Tabulae astronomicae, kterých si prý Tycho Brahe velmi vážil a používal je ke své práci. Bohuslav Balbín vzpomínal, že mistr Šindel, doktor lékařství, daroval 200 psaných matematických a lékařských knih koleji Karlově. Bohužel ale nikde není zaznamenáno kde a jak Jan Šindel zemřel.

Použité zdroje

[1] ŠOLCOVÁ, A. Jan Šindel a matematika ukrytá v pražském orloji. 28. mezinárodní konference Historie matematiky, Jevíčko, Matfyzpress, Praha, 2007, 96-99.

[2] TEIGE, K. Doplňky a nové zprávy k dějinám věd mathematických v Čechách. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 1893, roč. 22, s. 244-246. 

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.