26. listopadu 1894 – 18. března 1964
americký matematik

Norbert Wiener se narodil v Columbii, ve státě Missouri a již od mládí byl zázračným dítětem – jako čtyřletý uměl počítat. Do devíti let se vzdělával doma a teprve potom začal chodit do školy. Díky otci, harvardskému profesoru slovanských jazyků, začal studovat klasické i moderní jazyky a matematiku. Ve čtrnácti letech se stal bakalářem filozofie na univerzitě v Tuftse, v devatenácti letech získal doktorát z filozofie a matematické logiky na Harvardu. V letech 1913 až 1915 byl na studijním pobytu v Cambridgi a Göttingen, kde poznal Bernarda Russela, Davida Hilberta a Lva Landaua. Přednášel na univerzitách v Harvardu a Main, od roku 1919 do roku 1960 přednášel matematiku v Massachussetském technologickém institutu, kde byl od roku 1932 profesorem. Podnikl několik přednáškových cest např. po univerzitách v USA, v Evropě, Sovětském svazu a Číně. V roce 1961 byl i v Praze a jako host ČSAV přednesl několik odborných přednášek.


Norbert Wiener.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

První práce věnoval základům matematiky, matematické logiky i teoretické fyzice. Rozvinul harmonickou analýzu funkcí komplexní proměnné, teorii potenciálu, použití Fourierových řad. Vytvořil pravděpodobnostní model Brownova pohybu. V době druhé světové války se zabýval teorií střelby na pohyblivé terče, konstrukcí řízených reaktivních střel, zkoumal pravidelné i náhodné poruchy v rádiovém spojení, studoval procesy řízení v počítačích. V roce 1948 vydal knihu s názvem Kybernetika aneb řízení a přenos informací v živém organismu a ve stroji, kde odhalil a formuloval zákonitosti při přenosu a zpracování informací. Objasnil podobnost v činnosti počítacích strojů a nervové soustavy.


Norbert Wiener hraje šachy se svou dcerou.
Zdroj: LIFE photo archive hosted by Google [images.google.com/hosted/life]. Autor: Alfred Eisenstaedt.

Za své bohaté vědecké výsledky byl zvolen členem několika akademií věd, získal několik ocenění a čestných doktorátů. Ovládal deset jazyků a přednášel po celém světě.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. Norbert Wiener – otec kybernetiky. Rozhledy matematicko–fyzikální, 1987–1988, roč. 66, č. 1, s. 30–32. ISSN 0035–9343.

[2] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, čtvrtý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

[3] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.