23. ledna 1907 – 8. září 1981
japonský teoretický fyzik

Hideki Yukawa se narodil v rodině profesora geologie v Tokiu. Studoval fyziku na univerzitě v Kjótu, kde v roce 1929 začal přednášet. Již během studia se věnoval teorii elementárních částic. Studoval podstatu vazebních sil mezi částicemi v atomovém jádru a roku 1935 dospěl k názoru, že pro správný popis povahy těchto sil je třeba předpokládat existenci částic, jejichž hmotnost je mezi hmotností elektronu a hmotností protonu. Podle Yukawových předpokladů se měla hmotnost nové částice pohybovat mezi stonásobkem a dvěstěnásobkem hmotnosti elektronu. Správnost jeho úvah potvrdil v roce 1935 Carl Anderson objevem mezonu v kosmickém záření. Yukawa dále zjistil, že mezony mohou mít kladný i záporný náboj a že se mohou měnit na elektrony a neutrina. V roce 1933 se stal profesorem na univerzitě v Ósace a v roce 1939 se vrátil zpět na univerzitu v Kjótu. Za předpověď existence mezonů na bázi teoretických rozborů jaderných sil byl Hideki Yukawa v roce 1949 odměněn Nobelovou cenou za fyziku.


Hideki Yukawa.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zdroj: www.bomsey-autographs.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.