14. června 1868 – 14. února 1950
český matematik

Karel Petr se narodil 14. června 1868  ve Zbyslavi u Čáslavi v rodině barvíře. Už na nižším gymnáziu v Čáslavi a vyšším v Chrudimi se projevilo jeho matematické nadání. Nejenže řešil úlohy z Časopisu pro pěstování mathematiky a fysiky, ale v této době pro tento časopis napsal svou první vědeckou práci o součtě řady. V roce 1893 absolvoval matematiku a fyziku na pražské Karlo-Ferdinandově univerzitě a dalších deset let působil jako gymnaziální profesor v Chrudimi, Brně, Přerově a Olomouci. V roce 1896 se oženil s dcerou ředitele chrudimského gymnázia Bedřiškou. Manželství bylo pro něj skvělou volbou. Jak sám říkal, teprve v tu chvíli začal vážně studovat.


Karel Petr.
Zdroj: Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1928, roč. 57, s. 169.

Výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. V roce 1903 se habilitoval na C. K. české technické vysoké škole Františka Josefa v Brně a současně se stal řádným profesorem matematiky na Karlo-Ferdinandově univerzitě v Praze, kde přednášel 35 let. Před jeho příchodem do Prahy vedl výuku matematiky na univerzitě František Studnička a Eduard Weyr. Oba v tomto roce zemřeli. Petrovým úkolem bylo výuku převzít a pozvednout. Proto po nástupu do funkce změnil náplň přednášek a zvýšil nároky. Hned na začátek se obklopil řadou mladých asistentů, např. B. Bydžovský, Bohuslav Hostinský, K. Rychlík a později Vojtěch Jarník a V. Kořínek. Karel Petr se zabýval analytickou teorií čísel, teorií algebraických forem, problematikou kořenů algebraických rovnic, numerickými metodami. Napsal kolem 108 vědeckých prací z různých oblastí matematiky. Leonard Eugen Dickson použil výtah z Petrovy práce jako součást svého velkého historického kompendia History of the theory of numbers. Pro své studenty napsal Petr v roce 1923 Počet diferenciálný a v letech 1915 a 1931 vydal Počet integrálný, které se staly důležitými učebnicemi základního kurzu univerzitní matematiky. V době jeho působení na univerzitě byla výuka matematiky na světové úrovni.

V roce 1946 postihla Karla Petra rána – zemřela mu manželka Bedřiška. Tato smutná událost zhoršila jeho zdravotní stav až 14. února 1950 zemřel. Pohřeb vypravil rektorát Karlovy univerzity z právnické fakulty. V krematoriu města Prahy se s ním rozloučili jeho kolegové, studenti i známí.

Použité zdroje

[1] KOUTSKÝ, K. Památce prof. Dr Karla Petra. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1950, roč. 75, s. D341–D345.

[2] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.