Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
Tanec je nedílnou částí lidské kultury již od počátku věků, kdy byl součástí rituálních obřadů. Od starověku nese i funkci uměleckou. Tanec byl v této době individuální nebo skupinovou záležitostí.  Tanec je v současnosti sportovní disciplína, která vychází ze společenského tance. Soutěží se v disciplíně standardní tance, latinskoamerické tance nebo kombinace deseti tanců.

Teorie

Pokud nějaký předpis zobrazuje jeden bod na druhý, tak se nazývá zobrazení v rovině. Pokud se celý útvar zobrazí na ten stejný, tak se zobrazení nazývá shodné. Mezi shodná zobrazení patří osová souměrnost, středová souměrnost, posunutí a otočení. Mnohé předměty jsou soměrné podle osy, tzn. že je lze rozdělit na dvě stejné půlky. Třeba lidský obličej. Řada útvarů je souměrných podle více os. Např. čtverec má čtyři nebo kruh nekonečné mnoho os souměrnosti.

Osová souměrnost je dána přímkou o, která se nazývá osa souměrnosti. Osová souměrnost s osou o pak přiřazuje každému bodu, který neleží na ose o bod tak, že spojnice obou bodů je kolmá na osu o a ta je zároveň osou úsečky tvořené oběma body. O obou bodech se říká, že jsou souměrně sdružené podle osy souměrnosti. Pokud leží bod na ose, pak se v osové souměrnosti zobrazuje sám na sebe, a říkáme, že osa o je samodružná. Osová souměrnost je nepřímá shodnost.


Zobrazení v osové souměrnosti.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Středová souměrnost je dána bodem S, středem souměrnosti. Středová souměrnost se středem S přiřazuje každému bodu bod tak, že střed S je zároveň středem úsečky tvořené oběma body. O obou bodech se říká, že jsou souměrně sdružené podle středu souměrnosti. Bod S je samodružný, je mu tedy přiřazen ten stejný bod. Středová souměrnosti je přímá shodnost.


Zobrazení ve středové souměrnosti.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.
Zajímavost z přírody:
Slovo symetrie pochází z řekých slov sym a metrie, které znamenají stejné měřítko. Už Platon a Aristeles spojili pojem symetrie s krásou. Symetrie totiž hraje v přírodě velkou roli. Symetrické je lidské tělo, většina živočichů, rostlin, květů, krystaly, vločky, kapky, ovocné plody atd. Matematickým jazykem, který popisuje podstatu symetrií a zkoumá jejich vlastnosti, je teorie grup. Jednou ze základních a nejčastějších symetrií v přírodě je symetrie vůči změně měřítka - tzv. škálovací symetrie. S touto symetrií souvisí tzv. fraktální geometrie a pojem fraktálu.

Fraktál.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.