Geofyzika je vědní disciplína na rozhraní mezi geologií a fyzikou a úzce souvisí s geochemií. Jako samostatná věda vznikla na počátku 20. století. Je založena na studiu různých fyzikálních polí existujících na Zemi a v jejím okolí. Mezi obory geofyziky patří: geodynamika, geotermika, geomagnetismus, gravimetrie  (měření gravitačního pole, více kapitola Gravitační pole) a seismologie.


Pohled na deltu Nilu v noci.
Zdroj: www.nasa.gov.

Gravimetrie poskytuje zajímavá čísla o Zemi. Např. hustota vypočítaná z hodnoty tíhového zrychlení dosahuje hodnoty 5520 kg m–3. Průměrná hustota hornin ve svrchní části je poloviční. Proto musí být hustota jádra asi 15 000 kg m–3.

Základní data o Zemi.

Hmotnost

6 ∙ 1024 kg

Doba otočení kolem osy

23 h 56 min 04 s

Průměr rovníkový

12 714 km

Doba oběhu kolem Slunce

365,256 dní

Průměr polární

12 756 km

Doba oběhu siderická

1,000 04 roku

Průměrná hustota

5 500 kg m–3

Gravitační zrychlení

10 m s–2

Průměrná vzdálenost od Slunce

1,496 ∙ 108 km

Povrchová teplota

295 K

Největší vzdálenost od Slunce

1,52 ∙ 108 km

Albedo

0,33

Nejmenší vzdálenost od Slunce

1,47 ∙ 108 km

Excentricita dráhy

0,017

Průměrná oběžná rychlost kolem Slunce

29,79 km s–1

 

 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.