25. ledna 1627 až 30. prosince 1691
anglický učenec
 
Robert Boyle byl jedním z prvních fyziků, kteří se snažili překonat Aristotelovy představy o přírodě. Provedl velkou spoustu pokusů a pozorování, objevil několik fyzikálních závislostí a založil moderní chemický výzkum. Nakonec spojil podobně smýšlející vědce a stal se spoluzakladatelem Royal Society – anglické vědecké společnosti.
Robert Boyle se narodil podle místních matrik 25. ledna 1627 v Lismore v Irsku, pravděpodobně jsou ale údaje z této matrika nepřesné. Byl sedmým synem vévody z Corcku. Robert obdržel nejlepší možné vzdělání v Etonu a v Oxfordu a během řady studijních cest po Evropě.

Robert Boyle.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Johann Kerseboom 1689. Public domain.

Když dostudoval, tak si zařídil vlastní laboratoř na statku v Dorsetshire a v Londýně. Byl velmi nadšeným objevitelem, vše ho zajímalo, ale při svých výzkumech nešel příliš do hloubky. Počet pokusů popsaných v jeho dílech je obrovský.


Boylova vývěva.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Robert Boyle 1661. Under Creative Commons.

Zajímalo ho, co je podstatou hmoty. Z jeho experimentů dospěl k tomu, že odmítl tehdy běžné Aristotelovo učení a vrátil se k Demokritově představě o atomech z roku 420 před n. l.. Při experimentování s plyny se velmi přiblížil objevení kyslíku. Mezi tím navázal na práce Otto von Guericka o vzduchoprázdnu.

Dělal pokusy se rtutí ve skleněných trubicích podobně jako Evangelista Torricelli a Blaise Pascal. Vzal si skleněnou trubici s jedním uzavřeným ramenem, do které dal rtuť. Nad rtuť v uzavřeném rameni přivedl trošku vzduchu a v otevřeném rameni se pak měnila výška sloupce rtuti. Zapisoval si pak výšky rtuťového sloupce. Z naměřených údajů zjistil, že objem vzduchu je nepřímoúměrný celkovému tlaku. Tak objevil zákon udávající závislost mezi objemem plynu a jeho tlakem při konstantní teplotě. Později byl nezávisle potvrzen Edme Mariottem.

Boyle zemřel 30. prosince v roce 1691 z neznámých důvodů, pravděpodobně však stářím.

Použité zdroje

[1] LENARD, P. Velcí přírodozpytci. Přeložil F. X. Lánský. 2. české vydání. Praha: Vydavatelstvo Družstevní práce, 1943.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.