18. ledna 1880 – 25. září 1933
rakousko–dánský fyzik
 
 
Paul Ehrenfest se zabýval moderní fyzikou, konkrétně statistickou mechanikou a jejími vztahy s kvantovou mechanikou. Přátelil se a spolupracoval i s Albertem Einsteinem.

Paul Ehrenfest se narodil v židovské rodině ve Vídni. Od roku 1899 studoval na vídeňské Technische Hohschule, kde poslouchal přednášky z kinetické teorie plynů od Ludwiga Boltzmana. Pod jeho vedením vypracoval a v roce 1904 obhájil disertační práci nazvanou Pohyb pevných těles v kapalinách a Hertzova mechanika


Paul Ehrenfest.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Během studia byl na stáži na univerzitě v Göttingen. Zde od roku 1901 poslouchal přednášky Felixe Kleina z teorie grup a propojení geometrie s algebrou, Ernsta Zermela o teorii množin a logice, Johannese Starka z fyziky, Waltera Nernsta z fyzikální chemie, Karla Schwarzschilda z fyziky a astronomie, Davida Hilberta a dalších. Seznámil se zde se svou budoucí ženou matematičkou T. A. Afanasjevovou, se kterou v roce 1911 napsal článek o základech statické mechaniky.

V roce 1907 odešel na univerzitu do Petrohradu, kde založil a vedl moderní fyzikální seminář. V roce 1912 získal místo profesora po Hendriku Lorentzovi na katedře teoretické fyziky univerzity v holandském Leidenu. Ve stejném roce se v Praze setkal s Albertem Einsteinem. Svůj život ukončil předčasně sebevraždou.


(zleva) Albert Einstein, Paul Ehrenfest, Paul Langevin, Heike Kammerling-Onnes a Pierre Weiss v Leidenu v domě Paula Ehrenfesta. 
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zabýval se aplikacemi kvantové teorie na rotující tělesa. Známý je tzv. Ehrenfestův paradox ze speciální teorie relativity, který poprvé publikoval v roce 1909 v Physikalische Zeitschrift. Zamýšlel se nad vzdálenostmi při otáčení ideálně tuhého disku při rychlostech blížících se rychlosti světla. Na toto téma se píší vědecké články dodnes.

Použité zdroje

[1] TESAŘÍK, B. Albert Einstein: Nejlepším učitelem, kteérho jsem v životě poznal, byl Paul Ehrenfest. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2011, roč. 20, č. 8, s. 485, 512. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.