V alternátoru můžeme použít místo jedné cívky, tři indukční cívky. Dostaneme současně tři samostatné střídavé proudy neboli fáze. Každou cívkou neprotéká ve stejném okamžiku stejný proud, jednotlivé cívky jsou oproti sobě o 120° posunuty. Okamžitá hodnota trojfázového proudu je vždy rovna nule. Poprvé trojfázovou soustavu použil Michail Doliwo–Dobrowolski u firmy AEG, první trojfázový motor vynalezl Nikola Tesla.


Tři střídavé proudy generované v alternátoru.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Spojením začátku jedné cívky s koncem druhé získáme tzv. spojení do trojúhelníku. Potřebujeme pak pouze tři vodiče, které vyvádíme z uzlů. Název spojení do trojúhelníku je odvozen z tvaru obrazce, který vznikne ve schématu spojení.

 
Zapojení do trojúhelníku.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

V rozvodných sítích je častější spojení do hvězdy. Všechny začátky cívek se při něm spojí do uzlu a z něj se vyvede tzv. nulovací vodič. Z konců cívek vedou fázové vodiče.


Zapojení do hvězdy.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Mezi fázovým a nulovacím vodičem je fázové napětí Uf. Mezi dvěma fázovými vodiči je větší, tzv. sdružené napětí Us. Ke znázornění vztahů mezi střídavým proudem a napětím užíváme tzv. fázorový diagram, který je obdobou vektorového rovnoběžníku. Mezi fázovým a sdruženým napětím platí

Rozvodná soustava, ve které je pouze jeden fázový vodič, je jednofázová soustava. Trojfázové vedení je ekonomičtější, vyžaduje jen 4 vodiče, kdežto samostatné vedení každá fáze by vyžadovalo 6 vodičů. S jednofázovou soustavou se setkáváme při rozvodu napětí v bytech.

Z domovní rozvodné sítě se vede jeden z fázových vodičů, střední vodič a ochranný vodič přes jistič k elektroměru a dále na rozvodnici. Zde se fázový vodič rozděluje a přes další jističe vede do dalších částí bytu k rozvodným krabicím. V rozvodných krabicích umístěných pod omítkou se vodič dále rozvětvuje a vede k vypínačům nebo zásuvkám. Souběžně vede k zásuvkám a vypínačům i střední a ochranný vodič. 

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.