Uvažujme dvě cívky. První prochází časově proměnný proud. Druhou cívku přiblížíme k první tak, aby alespoň část jejího magnetického pole procházelo plochou druhého obvodu. Je–li druhá cívka spojena elektrickým obvodem, pak se v ní začne indukovat elektromotorické napětí.


K vysvětlení vzájemné indukce.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Velikost indukovaného napětí v druhém obvodu závisí na tzv. induktivní vazbě. Tato vazba může být těsná, kdy se téměř veškerá energie magnetického pole přenese na druhý obvod, nebo volná, kdy se na indukované elektromotorické napětí spotřebuje jen část magnetického pole první cívky.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.