23. května 1908 – 30. ledna 1991
americký fyzik

John Bardeen se narodil v rodině profesora anatomie Wisconsinské univerzity v americkém Madisonu. Studoval matematiku, fyziku a elektrotechniku na univerzitě v Madisonu a Wisconsinu. Pracoval jako inženýr u Western Electric Company a v letech 1930 až 1933 pracoval jako geofyzik v Pittsburku. Zde se zabýval metodou magnetického navigačního měření a jako prvnímu se mu podařilo uplatnit geofyzikální metody při hledání nalezišť ropy. Zajímal se o teoretickou fyziku, proto začal studovat na univerzitě v Princetonu u Eugena Wignera a na Harvardu. Na Harvardově univerzitě se věnoval problémům koheze a vodivosti elektřiny v kovech. Od roku 1945 se zabýval výzkumem elektrické vodivosti polovodičů a kovů, povrchových vlastností polovodičů, teorií supravodivosti, rozložením atomů v tuhých látkách a uplatněním polovodičů v elektrotechnice. V roce 1949 společně s Walterem Brattainem objevil krystalové zesilovače. V roce 1959 společně s Williamem Shockleym a Brattainem získal Nobelovu cenu za fyziku za studium polovodičů a objev tranzistorového jevu.


John Bardeen.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Po druhé světové válce se stal profesorem elektrotechniky a fyziky na Illinoiské univerzitě, kde se zabýval teorií supravodivosti. V letech 1956 až 1957 spolupracoval s Leonem Cooperem a Johnem Schriefferem. Výsledkem jejich práce byla tzv. BCS–teorie, která nejen vysvětlovala jevy spojené se supravodivostí, ale některé nové vlastnosti předpověděla. Za vypracování teorie supravodivosti byla Johnu Bardeenovi jako jedinému člověku udělena druhá Nobelova cena ve stejném oboru. Bylo to v roce 1972 za fyziku společně s Cooperem a Schriefferem.


Zleva: John Bardeen, William Shockley a Walter Brattain.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zdroj: www.historyforsale.com. Public domain.

Použité zdroje

[1] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[2] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.