26. února 1799 až 28. ledna 1864
francouzský inženýr
 
První lokomotivy zkonstruoval v Anglii Georg Stephenson, jenomže nechtěl ani patent ani samotné lokomotivy prodat do konkurenční Francie. Francouzům nezbylo tak nic jiného, než si zkonstruovat své lokomotivy. Úkolu se zhostil Benoit Clapeyron.

Benoit Paul Émile Clapeyron absolvoval École polytechnique a École de mine. V roce 1818 začal pracovat jako důlní inženýr. Po dvou letech odešel za svým přítelem Gabrielem Lamé pracovat do Petrohradu jako vedoucí důlních prací a později jako učitel na petrohradské škole veřejných prací. Během desetiletého pobytu publikoval v ruských i francouzských odborných časopisech společně s Lamém na téma stability kleneb. 


Benoit Clapeyron.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Clapeyron se do Paříže vrátil v roce 1830 a zabýval se problémy železniční dopravy. Byl pověřen konstrukcí lokomotivy pro stoupání převyšující 1:200, protože Angličan George Stephenson odmítl Francii lokomotivy dodat. Práce na nové lokomotivě ho přivedla ke knize Réflexions sur la poissance motrice du feu et sur les machines propres a développer cette poissance (Úvahy o hybné síle ohně a strojích vhodných k jejímu vyvolání) od Sadi Carnota, která pojednává o parních strojích.

Na základě studia této knihy vydal v roce 1834 Mémoire sur la puissance metrice de la chaleur věnovanou problematice mechanické teorie tepla. Sestrojil grafy popisující Carnotův cyklus a je i autorem rovnice vyjadřující vliv tlaku na teplotu stlačované látky. Tento vztah zobecnil v roce 1850 Rudolf Clausius a vedl k formulaci druhé termodynamické věty. Ve své inženýrské praxi se zabýval teorií pružnosti, postavil dva mosty přes Seinu a Garonnu a v letech 1837 až 1845 pracoval na projektu železnice spojující jih a sever Francie. Za své práce byl v roce 1858 zvolen členem pařížské Académie des Sciences.

Použité zdroje

[1] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, sedmý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.