16. května 1821 – 8. prosince 1894
ruský matematik
 
Za otce ruské matematiky je považovaný Pafnutij Čebyšev. A nebyl jen skvělým matematikem, ale i vynálezcem. Vynalezl např. chodící stroj, pojízdné křeslo, třídící stroj, zabýval se konstrukcí počítacího stroje.

Pafnutij Lvovič Čebyšev se narodil v ruském Okatovo. Jeho rodina měla šlechtický původ, a tak není divu, že první vzdělání získal doma. V roce 1832 se rodina přestěhovala do Moskvy, aby Pafnutij mohl navštěvovat střední školu, pak vystudoval univerzitu a v závěrečné práci odměněné zlatou medajlí se zabýval řešením algebraických rovnic.


Pafnutij Čebyšev.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Postupně získal magisterský a doktorský titul a od roku 1850 i místo profesora petrohradské univerzity. Během své práce se věnoval především teorii integrace, aproximacím funkcí mnohočleny, teorii čísel, počtu pravděpodobnosti a nauce o mechanismech. K zlepšení interpolačních metod vypracoval aproximaci funkcí takzvanými Čebyševovými polynomy; obohatil teorii pravděpodobnosti specifickými metodami, dospěl k obecné formě zákona velkých čísel, dokázal centrální limitní větu, ukázal, jak lze nahradit limitní proces soustavami nerovností, které se také nazývají jeho jménem. Analyzoval a zpřesnil postupy Leonharda Eulera a Adriena Legendra.

Použité zdroje

[1] JEDINÁK, D. Ruský Gauss (P. L. Čebyšev 1821 – 1894). Rozhledy matematicko–fyzikální, roč. 65, č. 7, s. 294–297. strana obálky. ISSN 0035–9343.

[2] VASILJEV, A. P. V. Čebyšeb. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky, 1896, roč. 25, s. 38–41.

[3] Encyklopedická edice, listy, matematici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související vědci

Související exponáty Techmanie

Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.