18. září 1752 – 10. ledna 1833
francouzský matematik

Adrien Marie Legendre se narodil v Toulouse. Studoval na Mazariniho koleji v Paříži, kde se projevilo jeho matematické nadání. V letech 1775 až 1780 na přímluvu Jeana d´Alemberta působil jako profesor matematiky na vojenské škole v Paříži. V letech 1788 až 1815 byl examinátorem Ecole polytechnique a od roku 1816 se na této škole stal profesorem. Od roku 1813 byl až do své smrti členem Bureau des Longitudes. V roce 1782 získal cenu berlínské akademie za práci o dráze střely překonávající odpor prostředí. Ke konci svého života byl pro neshody s veřejnými činiteli zbaven penze a své poslední dny prožil v chudobě.


Adrien Legendre.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Jeho hlavním pracovním zájmem byla matematika, astronomie a geodezie. V matematické analýze se věnoval zejména eliptickým funkcím a to ve stejné době jako Niels Abel a Carl Jacobi. Legendre zavedl tzv. Legendrovy polynomy, přispěl k budování teorie čísel. V nebeské mechanice se věnoval určování drah komet. Pozornost věnoval i teorii geodetických měření. Právě odtud přišel podnět k vypracování metody nejmenších čtverců, i když tuto metodu vypracoval již dříve Karl Gauss, Legendre ukázal její využití pro zkrácení a zjednodušení výpočtů. V roce 1787 spolu s Giovannim Cassinim a Pierrem Mechainem určil délkový rozdíl mezi observatořemi v Greenwichi a v Paříži. Legendre také prováděl kontrolu všech výpočtů prováděných při měření délky stupňového oblouku mezi Dunkerque a Barcelonou.

Použité zdroje

[1] Dějiny matematiky a fyziky v obrazech, sedmý soubor. Redigoval Jaroslav Folta. 1. vydání. Praha: Jednota československých matematiků a fyziků, 1989. ISBN 80–7015–012–2.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Související exponáty Techmanie

Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.