18. ledna 1880 – 25. září 1933
rakousko–dánský fyzik

Paul Ehrenfest se narodil v židovské rodině ve Vídni. Od roku 1899 studoval na vídeňské Technische Hohschule, kde poslouchal přednášky z kinetické teorie plynů od Ludwiga Boltzmana. Pod jeho vedením vypracoval a v roce 1904 obhájil disertační práci nazvanou Pohyb pevných těles v kapalinách a Hertzova mechanika. Jako součást studia absolvoval stáž na univerzitě v Göttingen. Zde od roku 1901 poslouchal přednášky Felixe Kleina z teorie grup a propojení geometrie s algebrou, Ernsta Zermela o teorii množin a logice, Johannese Starka z fyziky, Waltera Nernsta z fyzikální chemie, Karla Schwarzschilda z fyziky a astronomie, Davida Hilberta a dalších. Seznámil se zde se svou budoucí ženou matematičkou T. A. Afanasjevovou, se kterou v roce 1911 napsal článek o základech statické mechaniky. V roce 1907 odešel na univerzitu do Petrohradu, kde založil a vedl moderní fyzikální seminář. V roce 1912 získal místo profesora po Hendriku Lorentzovi na katedře teoretické fyziky univerzity v holandském Leidenu. Ve stejném roce se v Praze setkal s Albertem Einsteinem. Svůj život ukončil předčasně sebevraždou.


Paul Ehrenfest.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Zabýval se aplikacemi kvantové teorie na rotující tělesa. Známý je tzv. Ehrenfestův paradox ze speciální teorie relativity, který poprvé publikoval v roce 1909 v Physikalische Zeitschrift. Zamýšlel se nad vzdálenostmi při otáčení ideálně tuhého disku při rychlostech blížících se rychlosti světla. Na toto téma se píší vědecké články dodnes.


(zleva) Albert Einstein, Paul Ehrenfest, Paul Langevin, Heike Kammerling-Onnes a Pierre Weiss v Leidenu v domě Paula Ehrenfesta. 
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] TESAŘÍK, B. Albert Einstein: Nejlepším učitelem, kteérho jsem v životě poznal, byl Paul Ehrenfest. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, duben 2011, roč. 20, č. 8, s. 485, 512. ISSN 1210–1761.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.