27. července 1848 – 8. dubna 1919
maďarský fyzik

Loránd Eötvös se narodil v Budě v rodině politika a spisovatele, barona Józsefa Eötvöse. Během studií na gymnáziu psal verše. Po maturitě v roce 1865 se zapsal na práva, ale studoval matematiku a chemii u bratra Jozefa Petzvala. Školní rok 1867 – 1868 strávil v německého Heidelbergu u Gustava Kirchhoffa, Roberta Bunsena a Hermanna Hemlholtze. Německá studia zakončil v roce 1870 doktorátem. Eötvös pak působil celý život na budapešťské univerzitě na katedře experimentální fyziky, kterou od roku 1878 vedl. Každý den jezdil do práce 15 km na koni.


Loránd Eötvös.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

V roce 1885 Eötvös experimentálně objevil a matematicky popsal závislost povrchového napětí kapalin na teplotě (Eötvösův zákon). Jeho nejvýznamnějším vědeckým výsledkem je z roku 1909 experimentální důkaz rovnosti setrvačné a tíhové hmotnosti provedený s vysokou přesností pomocí torzních vah vlastní konstrukce. Přesnost jeho měření byla až po přibližně padesáti letech snížena z 10–9 na 10–11. Na základě výsledku tohoto experimentu Albert Einstein vybudoval obecnou teorii relativity.

Použité zdroje

[1] BOREC, T. Dobrý den, pane Ampére. 1. vydání. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1980. ISBN 14–031–81.

[2] Encyklopedická edice, listy, fyzici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Související kapitoly v encyklopedii: 
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.