26. června 1730 – 12. dubna 1817
francouzský astronom

Charles Messier se narodil v Bandonvillier v rodině místního drába. Pocházel z dvanácti dětí, z poměrně skromných poměrů. Šest jeho sourozenců zemřelo v útlém věku, když bylo Charlesovi 11 let, zemřel i jeho otec. Rodina se tak dostala do ještě skromnějších finančních poměrů. Charles proto musel odejít ze školy. Když mu bylo 14 let, tedy v roce 1744, pozoroval velkou kometu; o čtyři roky později prstencové zatmění Slunce. Obě události v něm vzbudily zájem o astronomii.


Charles Messier.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

V roce 1751 odešel Messier do Paříže ucházet se o místo asistenta astronoma Josepha Delislea. Byl přijat a jeho prvním úkolem bylo kopírovat mapu Číny. To ale nebyl hlavní Messierův zájem. Toho lákaly Delisleovy přístroje. Sám Delislea seznámil Messiera se základy astronomie, vysvětlil mu, jak je důležité vést záznamy o pozorování. V roce 1754 byl Messier řádně zaměstnán jako skladový úředník námořnictva.

Na začátku 18. století předpověděl Edmond Halley na rok 1758 návrat komety. Proto Messier jako řada dalších pozorovatelů v průběhu roku 1757 prohledával oblohu. Kometa se neobjevila. Alexis Clairaut zpřesnil výpočet dráhy komety, započítal vliv velkých planet a návrat posunul až na rok 1759. Přesnou polohu se snažil vypočítat i Messierův zaměstnavatel Nicolase Delisle. Jeho výpočty nebyly správné, proto Messier nemohl kometu najít. Jeho snaha nebyla marná, protože od 15. srpna do 2. listopadu 1758 pozoroval kometu jinou a mlhavý objekt v souhvězdí Býka (později v jeho katalogu označený jako M1), který se stal inspirací ke vzniku budoucího katalogu.

Messier pomalu začal pochybovat o správnosti Delisleových výpočtů. Kometu objevil Johann Palitzsch v noci z 25. na 26. prosince 1758. Messier ji nezávisle na výpočtech Delislea objevil o čtyři týdny později. Delisle odmítl jeho objev publikovat a čekal až do 1. dubna. I přes toto zklamání se komety staly Messierovou životní láskou. V následující tabulce je přehled Messierových komet.

Původní objevy

Nezávislé spoluobjevy

1759

II Messier

1758

De La Nux

1763

Messier

1759

I Halley

1764

Messier

1759

III „Velká kometa“

1766

I Messier

1766

II Helfenzrieder

1769

Messier

1770

II „Velká kometa“

1770

I Lexell

1779

Bode

1771

Messier

1801

Pons

1773

Messier

 

 

1780

I Messier

 

 

1785

I Messier–Méchain

 

 

1788

I Messier

 

 

1793

I Messier

 

 

1798

I Messier

 

 

Messierovo jméno je spojeno s katalogem mlhovin. Hlavním důvodem ke vzniku katalogu bylo, aby mlhavé objekty tak často nemýlily hledače komet. K sestavení katalogu použil již publikované údaje Edmonda Halleye, Prodromus Astronomiae od Johannese Hevelia a další. V roce 1764 zkatalogizoval 40 objektů. V roce 1774 byl Messierovi představen Pierre Méchain. Společně katalog rozšířil na 103 objektů. Na jejich práci navázal William Herschel, jehož katalog už čítal tisíce objektů.
V roce 1765 byl Delisle penzionován, Messier doufal v jeho místo – astronoma francouzského námořnictva, ale musel si jiště pár let počkat. V těchto letech si dopisoval s předními astronomy své doby, byl členem Royal Society, Académie des Sciences, Pruské akademie. Na podzim roku 1770 se oženil s Marií Francoise de Vermauchampt, bohužel po roce a půl zemřela při porodu syna. Důsledky Velké francouzské revoluce se nevyhly ani Messierovi. Přišel o svoji mzdu i penzi a Lalande mu musel dokonce půjčovat olej do lampy. Od Napoleona se dočkal vyznamenání. Velkou kometu z roku 1769 ve svých memoárech připsal Napoleonovi, protože to byl rok jeho narození. V prvních letech 19. století se mu zhoršoval zrak, proto už jeho pozorování nebyla tak kvalitní. V roce 1815 ho ranila mrtvice a částečně ochrnul.

Použité zdroje

[1] NAJSER, P. Charles Messier. Katalog mlhovin a hvězdokup. Astropis, 2005, č. 1, s. 6–11. ISSN 1211–0485.

[2] NAJSER, P. Charles Messier. Lovec komet a mlhovin. Astropis, 2004, č. 4, s. 12–15. ISSN 1211–0485.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová
Zadejte příjmení

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.