18. prosince 1856 – 30. srpna 1940
anglický fyzik
 
J. J. Thomson se do historie vědy zapsal tím, že v jádru atomu objevil elektron. Samozřejmě nepozoroval samotný elektron, ale změřili poměr elektrického náboje a hmotnosti těchto částic.
Joseph John Thomson se narodil v Cheetham Hill nedaleko Manchesteru. Jeho táta obchodoval s knihami Joseph už od čtrnácti let studoval na Owens College. Po šesti letech studia pokračoval na Trinity College v Cambridgi pod vedením slavných fyziků – Jamese Maxwella a Johna Strutta lorda Rayleigha. Ve 28 letech se stal nástupcem lorda Rayleigho na pozici profesora experimentální fyziky a ředitele Cavendishovy laboratoře. V letech 1916 až 1920 byl prezidentem Royal Society.

Joseph John Thomson.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Od roku 1881 se Joseph Thomson věnoval zkoumání záření, které lze snadno elektricky vychýlit. Zjistil, že je tvořeno částicemi s hmotností více než 1800krát menší než je hmotnost atomu vodíku. Roku 1897 změřil poměr elektrického náboje a hmotnosti těchto částic. Vycházel ze skutečnosti, že se tyto částice – vystřelené vodorovně – pohybují po parabole stejně jako kterékoli jiné vodorovně vystřelené těleso. Zakřivení jejich pohybu v elektrickém poli mezi deskami kondenzátoru kompenzoval vloženým magnetickým polem a z působení obou polí vypočítal daný poměr. Částice nazval v roce 1900 anglický fyziky George Johnstone Stoney elektrony a jejich hmotnost se podařilo změřit v roce 1913 Robertu Millikanovi.

V roce 1903 navrhl Joseph Thomson první model atomu, který vycházel z představy, že atom je kulatý a jeho nitro je vyplněno záporným elektrickým nábojem s konstantní objemovou hustotou a je v něm tolik elektronů, že na povrchu je atom elektricky neutrální. V roce 1907 rozpracoval tzv. hmotností spektroskopii, s jejíž pomocí v roce 1913 prokázal existenci dvou izotopů neonu a na jejímž základě sestrojil Francis Aston hmotnostní spektroskop.


Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Použité zdroje

[1] JÁCHIM, F. J. J. Thomson a první poznatky o stavbě atomu. Matematika Fyzika Informatika: časopis pro výuku na základních a středních školách, září 2000, roč. 10, č. 1, s. 58–59. ISSN 1210–1761.

[2] SODOMKA, L. Kronika Nobelových cen. 1. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. ISBN 80–242–1058–4.

[3] WEINLICH, R. Laureáti Nobelovy ceny za fyziku. 1. vydání. Olomouc: ALDA, 1998. ISBN 80–85600–47–1.

[4] Encyklopedická edice, listy, fyzici. ISBN 80–860–44–05–X.

Autor textu

Autor textu: 
Mgr. Magda Králová

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.