ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Gabiony jsou dnes velmi moderní zahradní a terénní prvky. Tvoří je drátěný koš vyplněný kamenem. Původně to ale byly koše z proutí naplněné zeminou, které sloužily jako primitivní opevnění. Exponát Gabionový plot slouží jako ukázka různých druhů hornin z okolí Plzně.
  Anotace pro MŠ: 
  Gabiony jsou dnes velmi moderní zahradní a terénní prvky. Tvoří je drátěný koš vyplněný kamenem. Původně to ale byly koše z proutí naplněné zeminou, které sloužily jako primitivní opevnění. Exponát Gabionový plot slouží jako ukázka různých druhů hornin z okolí Plzně.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Gabiony jsou dnes velmi moderní zahradní a terénní prvky. Tvoří je drátěný koš vyplněný kamenem. Původně to ale byly koše z proutí naplněné zeminou, které sloužily jako primitivní opevnění. Exponát Gabionový plot slouží jako ukázka různých druhů hornin z okolí Plzně.

  RVP pro 1. stupeň ZŠ

  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Gabiony jsou dnes velmi moderní zahradní a terénní prvky. Tvoří je drátěný koš vyplněný kamenem. Původně to ale byly koše z proutí naplněné zeminou, které sloužily jako primitivní opevnění. Exponát Gabionový plot slouží jako ukázka různých druhů hornin z okolí Plzně.

  RVP pro 2. stupeň ZŠ

  Anotace pro SŠ: 
  Gabiony jsou dnes velmi moderní zahradní a terénní prvky. Tvoří je drátěný koš vyplněný kamenem. Původně to ale byly koše z proutí naplněné zeminou, které sloužily jako primitivní opevnění. Exponát Gabionový plot slouží jako ukázka různých druhů hornin z okolí Plzně.

  RVP pro střední školy

  Anotace pro vysoké školy

  Gabiony jsou dnes velmi moderní zahradní a terénní prvky. Tvoří je drátěný koš vyplněný kamenem. Původně to ale byly koše z proutí naplněné zeminou, které sloužily jako primitivní opevnění. Exponát Gabionový plot slouží jako ukázka různých druhů hornin z okolí Plzně.

  Věda a technika v pozadí

  Protože je kamenivo důležitým stavebním prvkem už od pradávna, je i v okolí Plzně řada lomů. Některé už svou činnost skončily, byly rekultivovány a třeba i zatopeny. Některé fungují dál. Exponát Gabionový plot se snaží přiblížit druhy hornin a místa, kde se v okolí Plzně ještě těží.

  Lom: Pňovany (na západ od Plzně): Z lomu v Pňovanech je v gabionu nasypaná hornina porfyr. Tuto horninu tvoří větší krystaly obklopené v jemnozrnné základní hmotě. Porfyr je kyselá, velmi tvrdá hornina světlé, modravě šedé barvy. Obsahuje hojné vyrostlice bělavých živců a světle šedého křemene.

  Lom: Nebílovský Borek (na jih od Plzně): Z lomu Nebílovský Borek je v gabionu nasypaná žula ve světle šedém, šedém až bělavém zabarvení. Žula patří mezi hlubinné vyvřelé horniny a obsahuje velké množství křemene. Při zvětrávání žuly dochází k zaoblení hran kamene, proto mohou mít žulové balvany i skály zakulacený tvar.

  Lom Těškov (na východ od Plzně): I v lomu Těškov se těží hornina s názvem porfyr.

  Lom Třebnuška (na východ od Plzně): V tomto gabionu se skrývá opět porfyr, ale s větším obsahem křemene. Tento porfyr má spíše šedohnědou barvu.

  Lom: Litice (na jih od Plzně): V tomto gabionu je hornina nazvaná spilit, která je tmavošedá až nazelenalá velmi jemnozrnná hornina.

  Kromě toho, že samotný materiál je přírodní, má plot i další ekologický přínos. V mnoha malých meziprostorech totiž poskytuje útočiště a zimoviště drobným živočichům, jako jsou ještěrky nebo hmyz.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.