ZVOLTE CÍLOVOU SKUPINU pro přehlednější zobrazení.
  Anotace pro veřejnost: 
  Copak je to ale za strom? Poznáte šest nejběžnějších místních dřevin. Pojďme si představit tři jehličnaté a tři listnaté dřeviny, které nejčastěji najdete v našem okolí.
  Anotace pro MŠ: 
  Copak je to ale za strom? Poznáte šest nejběžnějších místních dřevin. Pojďme si představit tři jehličnaté a tři listnaté dřeviny, které nejčastěji najdete v našem okolí.
  Anotace pro 1. stupeň ZŠ: 
  Copak je to ale za strom? Poznáte šest nejběžnějších místních dřevin. Pojďme si představit tři jehličnaté a tři listnaté dřeviny, které nejčastěji najdete v našem okolí.
  Anotace pro 2. stupeň ZŠ: 
  Copak je to ale za strom? Poznáte šest nejběžnějších místních dřevin. Pojďme si představit tři jehličnaté a tři listnaté dřeviny, které nejčastěji najdete v našem okolí.
  Anotace pro SŠ: 
  Copak je to ale za strom? Poznáte šest nejběžnějších místních dřevin. Pojďme si představit tři jehličnaté a tři listnaté dřeviny, které nejčastěji najdete v našem okolí.

  RVP pro střední školy

  Anotace pro vysoké školy

  Copak je to ale za strom? Poznáte šest nejběžnějších místních dřevin. Pojďme si představit tři jehličnaté a tři listnaté dřeviny, které nejčastěji najdete v našem okolí.

  Věda a technika v pozadí

  Smrk ztepilý (Picea abies)

  Smrk ztepilý patří mezi stálezelené jehličnaté stromy, které nejčastěji rostou v severní a střední Evropě. Kmen smrku je rovný, v mládí je pokrytý hladkou kůrou, která časem zešupinovatí a rozpuká. Koruna smrku má tvar štíhlého jehlanu, větve v ní vyrůstají v pravidelných přeslenech. Smrk dorůstá do výšky až 50 m. Kořenový systém smrku je plochý a mělký. Šišky smrku nejdřív rostou směrem nahoru, ale ještě před opylením se mění na převislé.


  Smrk Troják v Lánech.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under CC BY-SA 3.0.

  V okolí Plzně roste několik památných a významných smrků:

  • Broumovské smrky v Hamerském údolí,
  • Jadružský smrk,
  • Jedle a smrky pod Strahovem,
  • Smrk – Troják v Lánech,
  • Smrk na Suchém Kameni,
  • Smrk nad kanálem,
  • Smrk pod Bukovou strání,
  • Smrk pod Sklářským vrchem,
  • Smrk v údolí,
  • Smrk u zámečku,
  • Kozolupského potoka.

   

  Borovice lesní (Pinus sylvestris)

  Borovice lesní patří mezi stálezelené jehličnaté stromy. Roste nejenom v Evropě, ale i v severní Asii. Borovice lesní roste v nížinách i na horách. Podle podmínek, ve kterých roste, se může měnit i její výška. V extrémních podmínkách je kmen borovice nízký a pokroucený. V optimálních podmínkách může dorůst až do výšky 40 metrů. Kůra borovice je jiná v dolní části kmene. Tam je rozpukaná, v horní části a u větví se odlupuje v tenkých šupinách. Kořenový systém borovice je mohutný a jde do značné hloubky i šířky.


  Borovice v Kamenném Újezdě.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Adam Hauner. Under CC BY-SA 3.0.

  V okolí Plzně roste několik památných a významných borovic:

  • Borovice v Kamenném Újezdě,
  • Tajanovská borovice.

   

  Dub zimní (Quercus petraea)

  Dub zimní patří mezi opadavé listnaté dřeviny. Kromě dubu zimního existuje ještě dub letní. Dub zimní se vyskytuje od nížin až po pahorkatiny, roste v západní, středí a jihovýchodní Evropě, ojediněle i v Malé Asii. Dub zimní doroste do výšky 20 až 40 metrů. Oproti dubu letnímu je menší a také se dožívá nižšího věku. Jeho koruna má štíhlý vejčitý nebo nepravidelný tvar a koruna je olistěná i uvnitř. Plodem dubu zimního jsou žaludy.


  Chocenický drnák.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under CC BY-SA 3.0.

  V okolí Plzně roste několik památných a významných borovic:

  • Dub na rozcestí u obce Březina,
  • Chocenický drnák,
  • Libenovský dub.

   

  Habr obecný (Carpinus betulus)

  Habr obecný je statný listnatý strom s mohutnou korunou. Dorůstá do výšky asi 25 m. Jeho kůra je šedá a hladká. Plody habru jsou drobné a nemají své pojmenování. Nejčastěji roste ve smíšených lesích v nižších polohách Evropy a západní Asie. Řada zajímavých habrů roste přímo v Plzni v aleji Kilometrovka.


  Habr obecný.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Under CC BY-SA 2.5.

   

  Modřín opadavý (Larix decidua)

  Modřín opadavý patří jak už název napovídá mezi opadavé jehličnaté stromy, které nejčastěji rostou ve střední Evropě. Dorůstá do výšky 20 až 50 metrů. Kmen modřínu je rovný, vyrůstají z něho nepravidelné postranní větve, které tvoří řídkou korunu.

   

  Lípa malolistá (tilia cordata)

  Lípa malolistá je statný listnatý strom s košatou, vysoko klenutou korunou. Dorůstá 30 a více metrů. Roste v celé Evropě až po Sibiř a Kavkaz, ale jen v nižších oblastech. V horských oblastech ji najdete jen výjimečně. Lípa je velmi užitečný strom. Nejenom že produkuje kvalitní dřevo, ale je to významný medonosný strom a její květy jsou ceněné v lidovém léčitelství.


  Alfrédovská alej.
  Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Adam Hauner. Under CC BY-SA 3.0.

  V okolí Plzně najdete řadu lipových alejí:

  • Alej ke sv. Anně u Horšovského Týnu,
  • Alej u minerální pramene v Tachově,
  • Alej u náhonu v Dobřívi,
  • Alej vzdechů v Plasech,
  • Alfrédovská alej u Kostelce,
  • Krušecká lipová alej u Dolejšího Krušece,
  • Trhanovská alej u Trhanova a Nových Hamrů.

  Rezervace a nákup vstupenek

  Recepce

  Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.