Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Návštěvníci otáčí ovládacím diskem, na jehož vnitřní straně jsou trysky stříkající vodu na střed disku, a pozoruje, kam zahne pramínek tekutiny při otáčení. Pramínek zatočí na opačnou stranu, než by návštěvník očekával, což je důsledek Coriolisovy síly.
Děti sedí na obvodu malého dětského kolotoče. Když se kolotoč netočí, tak není problém hodit míč jinému dítěti. Ve chvíli, kdy se kolotoč začne otáčet, tak děti mají problém se trefit – míč záludně uhýbá. Rodič stojící na zemi nic záhadného nepozoruje, míč poletí stále přímočaře.

Teorie

Důvodem je setrvačná síla (zdánlivá) pojmenovaná po Gaspardu Coriolisovi - Coriolisova síla, která působí na každé těleso, které se volně pohybuje v rotující soustavě.

Coriolisova síla na kolotoči.

Coriolisova síla má směr kolmý na spojnici těleso – osa otáčení. Pokud se těleso pohybuje od středu otáčení, tak způsobuje stáčení trajektorie pohybujícího se tělesa proti směru otáčení soustavy. Pokud se těleso pohybuje ke středu otáčení, tak způsobuje stáčení trajektorie pohybujícího se tělesa ve směru otáčení. Toto stáčení trajektorie se označuje jako Coriolisův efekt a je viditelný z neinerciální vztažné soustavy. Jedním z příkladů otáčející se neinerciální soustavy je Země. Pokud bychom ji sledovali z vesmíru, pak bychom pozorovali, že jakákoli hmota pohybující se ve směru poledníku je odkláněna na severu doprava a na jihu doleva. Coriolisova síla ovlivňuje vznik cyklon, pasátů apod. – na severní polokouli se kolem tlakových výší (anticyklon) vzduch pohybuje po směru hodinových ručiček, okolo tlakových níží (cyklon) ve směru opačném. Na jižní polokouli je tomu naopak. Tento jev se projevuje na všech planetách, které mají plynnou atmosféru (příkladem může být Velká rudá skvrna na Jupiteru). Coriolisova síla má svůj podíl i na směru Golfského proudu, který se stáčí k pobřeží Evropy a ohřívá ji. 


Velká rudá skvrna na Jupiteru.
Zdroj: www.nasa.gov.

Coriolisova síla na Zemi ovlivňuje padání těles – nepadají po přímce. Coriolisovu sílu musíme brát v úvahu i při výpočtech trajektorií balistických střel, jak se ostatně přesvědčili ostřelovači za první světové války při odstřelování Paříže dělem na vzdálenost 100 km. 

Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.