Jak exponát vypadá
Jak exponát vypadá: 
Autor textu
Autor textu: 
O čem je tento exponát
O čem je tento exponát: 
Exponát demonstruje další z možností čerpání vody. Návštěvník otáčí pás s hrníčky, které se překlápějí, čímž čerpá a dopravuje vodu. Načerpaná voda se využívá pro pohon mlýna ze lžic.
Hrníčkový dopravník patří mezi mechanické dopravníky, což jsou zařízení pro nepřetržitý pohyb třeba vody. Dopravník může být pásový, šnekový, řetězový, hřeblový, destičkový, korečkový, válečkový apod.

Teorie

Exponáty Hrníčkový dopravník a Vodní výtah jsou typem korečkového dopravníku. Ten je charakteristický tím, že na pásu má připevněné korečky = kapsy. Může sloužit k dopravě tekutých materiálů nebo pokud je děrovaný k dopravě mokrých materiálů (třeba písku).


Korečkový dopravník na řece.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Autor: Chris Allen. Under Creative Commons.

Korečkový dopravník se skládá z koreček, pásu nebo řetězu, na něž jsou připojeny korečky, pohonu a příslušenství pro vkládání a vykládání materiálu. K nakládání materiálu se používá hrabací, nasýpací způsob nebo kombinace obou. Materiál může být vysypáván dvěma způsoby. Buď přes vnější, nebo vnitřní hranu korečku. To závisí na rychlosti, s jakou jsou korečky taženy. Při gravitačním vyprazdňování materiál opouští koreček vlivem vlastní tíhy přes vnitřní stranu korečku. Odstředivé vyprazdňování je typické pro větší rychlosti než v případě gravitačního způsobu. Materiál vlivem odstředivé síly opouští koreček přes vnější hranu a dál se pohybuje po balistické křivce. Korečkový dopravník může přemísťovat materiál buď šikmo nebo kolmo.

Princip korečkového dopravníku.
Autor textu
Autor textu: 
Tento text se týká exponátu
Tento text se týká exponátu: 
Uvedený exponát je součástí expozice
Uvedený exponát je součástí expozice: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.