Nezávisle na sobě Kazimierz Fajans a Frederick Soddy odvodili posunovací zákon pro radioaktivní rozpad látek. Jestliže jádro vyloučí částici α, pak má zbylý atom v jádře o dva protony méně, posunul se tedy o dvě místa zpět v Mendělejevově periodické tabulce. Jestliže atom vyzáří částici β, pak se kladný náboj jádra zvýší o jeden proton a prvek vzniklý při β rozpadu má protonové číslo o 1 větší. Radionuklidy řady se postupně přeměňují přeměnami α a β. V případě že se daný radionuklid může přeměnit více způsoby, dochází ke vzniku „větví“ řady, které se ale opět spojují u některého dalšího radionuklidu v řadě, takže řada končí u jediného stabilního nuklidu. Tyto řady se pojmenovávají podle prvního radionuklidu v, popřípadě podle svého typického členu. Jsou známy tři přirozené přeměnové řady, jejichž členy se vyskytují v přírodě a jedna tzv. umělá přeměnová řada, jejíž počáteční radionuklid – neptunium se běžně v přírodě nenachází a musí být připraven uměle.


Frederick Soddy.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Na základě dvou posunovacích pravidel lze sestavit genetickou tabulku všech radioaktivních prvků. Mateřské prvky jsou uran, jehož řada se rozvětvuje na radiovou a aktiniovou řadu a thor. Posledními produkty všech tří řad jsou neradioaktivní izotopy olova. V levém sloupci jsou nukleonová čísla, šipka dolů značí vyzářenou částicí α, šipka vpravo rozpad s vyzářenou částicí β. Kromě toho jsou u každého prvku poločasy rozpadu.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.