Podle statistik přichází nazmar hnilobnými procesy, škůdci, plísněmi nebo předčasným klíčením 25 – 30 % potravin. Jestliže je ozáříme radiačním zdrojem záření γ (např. 60Co), zničí se mikroorganismy a škůdci nebo se potlačí klíčivost a tím se i prodlouží doba jejich skladovatelnosti. Nejčastěji se ozařuje cibule, brambory, jahody, tropické ovoce, koření, ryby, česnek aj. Stejným způsobem se dají sterilizovat potraviny pro těžké pacienty nebo kosmonauty. Takto ozářené potraviny nejsou samy radioaktivní, tedy ani jejich konzumenti nejsou ohroženi zářením.


Zdroj: www.freedigitalphotos.net. Free picture.

Ozáření semen způsobuje mutaci, je možné měnit důležité vlastnosti kulturních plodin nebo vytvářet zcela nové odrůdy. Mezi nejvýznamnější ovlivňované vlastnosti patří především odolnost proti chorobám a proti nepřízni počasí, výnosy, doba zralosti a výživná hodnota.

Značná část úrody, hlavně v rozvojových zemích, padne za oběť škodlivému hmyzu. Jiný hmyz přenáší nebezpečné choroby na užitková zvířata i na člověka. V boji proti hmyzu se často používají jedovaté nebezpečné látky, škodlivé i pro člověka a celou ostatní přírodu. Radiační technika životní prostřední neohrožuje ani v nejmenším. V laboratoři se vypěstuje velké hmožství samečků příslušného hmyzu a ti se sterilizují, tj. ozáří se takovou dávkou záření, že nemohou mít živé potomstvo. Ozáření samečci se vypustí do přírody, páří se se samičkami, ale nakladená vajíčka jsou neoplozená a nová generace se nenarodí. 

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.