Georg Simon Ohm.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Public domain.

Vlastnosti kovového vodiče jako části elektrického obvodu můžeme určit tak, že vodič připevníme mezi svorky a ponoříme ho do chladící kapaliny. Připojeným voltmetrem a ampérmetrem pak naměříme hodnoty napětí a proudu. Hodnoty vyneseme do grafu, získáme tzv. volt–ampérovou charakteristiku. Při stálé teplotě je voltampérovou charakteristikou drátů z jednotlivých kovů přímka, tzn. že proud je přímo úměrný napětí mezi konci vodiče.


Voltampérová charakteristika.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

Tento poznatek objevil již v roce 1826 německý fyzik Georg Ohm. Na jeho počest se tento zákon nazývá Ohmův. Ohmův zákon: Proud I, který prochází vodičem se stálým odporem R je přímo úměrný napětí U mezi konci vodiče

Pomocí tohoto vztahu můžeme odvodit jednotku jeden ohm: Je to odpor vodiče, v němž stálé napětí jeden volt mezi konci vodiče vyvolá proud jednoho ampéru.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.