Při přemísťování volných elektronů ve vodiči konají síly elektrického pole práci. Tato práce je mírou elektrické energie přeměněné ve vodiči v jinou formu energie, např. v energii světelnou ve vlákně svítící žárovky, v energii mechanickou u elektromotoru nebo ve vnitřní energii u topného tělesa elektrického vařiče. Jestliže se ve vodiči, na jehož koncích je elektrické napětí U, přemístí částice s nábojem Q, vykonají síly elektrického pole práci

Prochází–li vodičem konstantní proud I po dobu t, je elektrický náboj Q = It a pro práci elektrického proudu ve vodiči platí

Tato práce současně vyjadřuje elektrickou energii přeměněnou ve vodiči (ve spotřebiči) v jinou formu energie. Z mechaniky víme, že výkon je práce za čas. Dosadíme–li tedy za práci, dostaneme tyto vztahy

 

Vztah P = UI vyjadřuje příkon spotřebiče – označujeme ho Pp. Příkon spotřebiče je mírou elektrické energie odebrané spotřebičem za jednu sekundu. Výkon spotřebiče P vyjadřuje užitečnou práci, kterou spotřebič vykoná za dobu jedné sekundy, např. ve formě mechanické práce elektromotoru nebo ve formě využitého tepla u tepelného spotřebiče.

Hospodárnost elektrického spotřebiče s ohledem na využití elektrické energie pro vykonání užitečné práce udává veličina zvaná účinnost spotřebiče η

Nebo pomocí Ohmova zákona

Účinnost je číslo vždy menší než 1, popř. 100 %. Např. účinnost žárovek je kolem 10 %, kdežto u elektromotoru je to okolo 90 %.

Elektrická práce se měří elektroměrem. Jednotkou elektrické práce je joule. Při účtování odběru elektrické práce se užívá jednotka kilowatthodina, pro kterou platí 1 kWh = 3,6 MJ.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.