Robert Millikan.
Zdroj: commons.wikimedia.org. Under Creative Commons.

Velikost nejmenšího elektrického náboje byla určena experimentálně v letech 1910 až 1913. Americký fyzik Robert Millikan za tento objev v roce 1923 získal Nobelovu cenu. Aparatura k zjištění elementárního náboje je složena z vodorovně orientovaného deskového kondenzátoru, mezi jehož desky jsou vstřikovány olejové kapičky. Pokud nepřivádíme na desky napětí, kapičky padají v důsledku gravitační síly a zároveň proti směru jejich pohybu působí vztlaková a Stokesova síla

kde r je poloměr kapiček, v jejich rychlost a η dynamická viskozita vzduchu při daném tlaku. V případě, že na kondenzátoru není napětí, padá kapička rychlostí vg a platí

kde m je hmotnost kapičky a m´ hmotnost objemu vytlačeného vzduchu. Nyní na desky přivedl napětí. V důsledku toho bude na nabitou kapičku působilo i elektrické pole mezi deskami kondenzátoru

kde q je náboj kapičky a vE její rychlost. Z první rovnice pro Fg a dosazení za

              

určíme poloměr kapičky

kde σ a ρ jsou hustoty oleje a vzduchu. Náboj kapičky tedy spočítáme z druhé rovnice pro Fg jako

Kapičky sledujeme mikroskopem.

Autor textu

Autor textu: 

Související vědci

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.