Cívka navinutá na prstencovém jádře z feromagnetického materiálu je příkladem magnetického obvodu. Všechny indukční magnetické siločáry procházejí jádrem a vytváření magnetický tok. Siločáry, které procházejí vzduchem v okolí cívky, vytvářejí magnetické pole, které se nazývá magnetický rozptyl. V uzavřeném magnetickém obvodě nevzniká severní a jižní pól.


Magnetický obvod.
Zdroj: Techmania Science Center. Autor: Magda Králová. Under Creative Commons.

V otevřeném magnetickém obvodu se sice magnetický tok zeslabí podle šířky vzduchové mezery, ale nezanikne a bude protékat mezerou od severního pólu k jižnímu pólu, protože i vzduch je magneticky vodivý. Zeslabení magnetického toku je ovšem dost značné. Jestliže v magnetickém obvodu je magnetické pole i intenzitě H, pak v mezeře vznikne pole o intenzitě

kde μ je permeabilita vzduchu.

Autor textu

Autor textu: 

Rezervace a nákup vstupenek

Recepce

Poradíme Vám s objednáním a nákupem vstupenek.